Щетинін А. І. Гроші та кредит : підручник

Щетинін А. І. Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін. – 3-те вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 429 с.

Підручник складено за логікою і змістом новітньої програми «Гроші та кредит» і щодо цього він відповідає вимогам державного стандарту освіти.

Перша тема підручника присвячена проблемі походження грошей і з`ясуванню їх суті й ролі у функціонуванні ринкової економіки. Особлива увага приділена викладанню суті кількісної теорії грошей.