Швець В. Я. Гроші та кредит : навч. посіб.

Швець В. Я. Гроші та кредит : навч. посіб. / В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2015. – 302 с.

 

У навчальному посібнику розкриваються сутність таких економічних категорій як гроші, кредит, інфляція, механізм функціонування грошового та валютного ринків. Висвітлено теоретичні та практичні засади діяльності банків, банківської, грошової й валютних систем. Розглянут зміст кількісної теорії грошей, наведено основні етапи її розвитку, напрями реалізації грошово-кредитної політики України в контексті монетаристської теорії, форми співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними установами.