Історія українського козацтва : нариси. У 2-х т. Т. 1

Історія українського козацтва : нариси. У 2-х т. Т. 1 / НАН України, Ін-т історїі України. – Київ : Видавн. дім. Києво-Могилянська академія, 2006. – 799 с.

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козачини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття.