Історія українського козацтва : нариси. У 2-х т. Т. 2

Історія українського козацтва : нариси. У 2-х т. Т. 2 / Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ : Видавн. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 723 с

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козачини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.