Мицик Ю. А. Козацький край : нариси з історії Дніпропетровщини XV-XVIII ст.

Мицик Ю. А. Козацький край : нариси з історії Дніпропетровщини XV-XVIII ст. / Ю. А. Мицик. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1997. – 176 с. (Минуле і люди Козацького краю).

Книга присвячена актуальним проблемам історії запорозького козацтва, пов’язаної з територією Дніпропетровської області. Автор порушив цілий комплекс питань щодо виникнення козацтва, наблизившись аж до періоду ліквідації Січі у 1775 р., описав традиції в діяльності козацьких військ тощо. Дослідження базується на широкому колі джерел, у тому числі архівних. Це дозволило по-новому висвітлити комплекс питань про козацьку символіку, скласти достатньо повний список козацьких гетьманів та кошових. Велику увагу автор приділяє історії виникнення Дніпропетровська, інших населених пунктів