Механіка двофазних потоків. У 4-х т. Т. 2. Механіка двофазних потоків у пневмотранспортних системах

Механіка двофазних потоків. У 4-х т. Т. 2. Механіка двофазних потоків у пневмотранспортних системах / О. І. Волошин, А. Ф. Булат ; за ред. О. І. Волошина ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Київ : Наук. думка, 2019. – 206 с.

 

Другий том присвячено питанням пневмотранспортування двофазних потоків «газ-тверді частинки». На основі механіки гетерогенних середовищ досліджено механіку транспортування двофазних потоків із урахуванням обертання частинок, які рухаються в потоці газу.  Отримано основні закономірності пневмотранспортування сипких  матеріалів із ежектуванням повітря з атмосфери. Обґрунтовано ефективність вібропневматичного  способу завантаження та розгону сипкого матеріалу в транспортному трубопроводі.