Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 289000 записей

Топчій В. І., Афтаназів І. С., Волошкевич П. П.
Графічна система AutoCAD. Основи машинобудівного креслення, моделювання та анімації : лабораторний практикум / Топчій В. І., Афтаназів І. С., Волошкевич П. П.. -Львів.: Львівська політехніка, 2019. -384 с.

Вимірювальна техніка та метрологія -Львів.: Львівська політехніка, 2019. c.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні -Львів.: Львівська політехніка, 2018. c.

Разработка эффективных пакетов инструментов реализации экологической политики в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА): накопленный опыт и направления реформы -Б.г..: 2003. c.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998 році -Київ.: Б.г.. c.

Купчик М. П., Гандзюк М. П., Степанець І. Ф., Вендичанський В. Н., Литвиненко А. М., Іваненко О. В.
Охорона праці : лабораторний практикум / Купчик М. П., Гандзюк М. П., Степанець І. Ф., Вендичанський В. Н., Литвиненко А. М., Іваненко О. В.. -Київ.: Основа, 1998. c.

Протидія торгівлі людьми в Україні (збірник законодавчих актів) -Київ.: 2013. c.

Матеріали інформаційно-методичного забезпечення дисципліни "Освітнє право" -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Захист прав та інтересів постраждалих від торгівлі людьми -Київ.: 2006. c.

Освітнє законодавство. Основні законодавчі акти (тексти нормативних актів подані за станом на 1 вересня 2012 р.) -Днепропетровск.: НГУ, 2012. -159 с.

Саградян А.Л., Суворовская Н.А.
Контроль технологического процесса флотационных фабрик / Саградян А.Л., Суворовская Н.А.. -М..: Недра, 1964. -424 с.

Інтелектуальна власність -Дніпро.: НГУ, 2017. -291 с.

Соціально-педагогічні основи протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей -Київ.: 2011. c.

Бєлоусов Ю. Л., Гацелюк В. О., Левченко К. Б., Мартиненко О. А.
Національні превентивні механізми проти катувань і жорстокого поводження в Україні / Бєлоусов Ю. Л., Гацелюк В. О., Левченко К. Б., Мартиненко О. А.. -Київ.: Атіка-Н, 2010. c.

Левченко К. Б., Максименко Н. В.
Гендерна рівність та особливості її впровадження в органах внутрішніх справ / Левченко К. Б., Максименко Н. В.. -Харків.: Права людини, 2010. c.

Правове регулювання гендерної рівності у трудових відносинах: міжнародні стандарти та громадська думка -Київ.: 2010. c.

Протидія торгівлі людьми -Київ.: [б. в.], 2015. c.

Ахтирська Н. М.
Моніторинг судової практики України у справах, пов'язаних з насильством щодо дітей та жінок / Ахтирська Н. М.. -Київ.: Тютюкін, 2011. c.

Міжнародний білль про права людини. Виклад фактів -Харків.: c.

Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України -Харків.: Право, 2016. c.