Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 289133 записи

Poddebski H.
Independent Poland / Poddebski H.. -Lublin.: 2018. c.

Jubilaum Z.
100 Jahre Standort Esslinger / Jubilaum Z.. c.

Festschrift zum Grundungsjubilaum der Universitat Koblenz-Landau c.

Українська державність : витоки, етапи становлення та розвитку -Київ.: Uкраїнська Мить, 2019. -669 с.

Малієнко А. В.
Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт на основі системи прийняття рішень / Малієнко А. В.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -173 с.

Історія української культури -Київ.: Медицина, 2014. c.

Базилевич В. Д., Базилевич Е. С., Баластрик Л. А.
Макроэкономика / Базилевич В. Д., Базилевич Е. С., Баластрик Л. А.. -Киев.: Знання, 2015. -694 с.

Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики -Тула.: ТулГУ, 2012. c.

Мусабаев М. О., Кожевников А. А.
Гидравлический колебательный контур и технология бурения глубоких скважин / Мусабаев М. О., Кожевников А. А.. -Алматы.: Эверо, 2018. c.

Чолпан П. П.
Фізика / Чолпан П. П.. -Київ.: Знання, 2015. c.

Бутук О. І.
Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, теорія та сучасність / Бутук О. І.. -Київ.: Знання, 2012. c.

Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г. И., Шикин Е. В., Заляпин В. И.
Вся высшая математика / Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г. И., Шикин Е. В., Заляпин В. И.. -Москва.: Едиториал УРСС, 2005. c.

Фіцджеральд Ф. С.
Великий Гетсбі / Фіцджеральд Ф. С.. -Київ.: Знання, 2015. c.

Гурч Л. М.
Логістика / Гурч Л. М.. -Київ.: Персонал, 2008. c.

Вильке В. Г.
Теоретическая механика / Вильке В. Г.. -Москва.: Лань, 2003. c.

Шевченко Є. М.
Латинська мова і основи медичної термінології / Шевченко Є. М.. -Київ.: Медицина, 2015. c.

Бальва О. П., Касьянова О. П., Дудінова О. В.
Фізика. Комплексний довідник / Бальва О. П., Касьянова О. П., Дудінова О. В.. -Харків.: Торсінг плюс, 2009. c.

Кононюк А. Ю.
Вища математика (Модульна технологія навчання). В 2-х кн. / Кононюк А. Ю.. -Київ.: КНТ, 2009. c.

По Е. А.
Вбивства на вулиці Морг та інші оповідання / По Е. А.. -Київ.: Знання, 2014. -206 с.

Смирнов Э. А.
Теория организации / Смирнов Э. А.. -Москва.: ИНФРА-М, 2005. -248 с.