Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 289252 записи

Історія Київського університету : монографія. У 2-х т. -Київ.: Київський ун-т, 2019. -715 с.

Історія Київського університету : монографія. У 2-х т. -Київ.: Київський ун-т, 2019. -1602 с.

Професори Київського університету -Київ.: Київський ун-т, 2019. -634 с.

Стратегічні пріоритети -Київ.: НІСД, 2019. -107 с.

Пазычева И.
Вариантность в азербайджанской музыке / Пазычева И.. -Баку.: Элм и тахсил, 2015. c.

Расулзаде М. Э.
Сборник произведений и писем / Расулзаде М. Э.. -Москва.: Флинта, 2010. c.

Mehdiyev R.
Azerbaijan - 2003-2008: thinking about time / Mehdiyev R.. -Baku.: Serg-Qerb, 2010. c.

История Азербайджана. С древнейших времен до 70-х гг. ХІХ в. -Баку.: Ciraq, 2009. c.

Публічне управління та адміністрування в умовах розширення децентралізації та місцевого самоврядування -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -86 с.

Вагонова О. Г., Горпинич О. В., Ісаков С. М., Тимошенко Л. В., Романюк Н. М.
Публічне управління в умовах децентралізації влади / Вагонова О. Г., Горпинич О. В., Ісаков С. М., Тимошенко Л. В., Романюк Н. М.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -107 с.

Томаков П. И., Коваленко В. С.
Рекультивация земель, нарушенных открытыми горными работами : учеб. пособие / Томаков П. И., Коваленко В. С.. -Москва.: 1981. -71 с.

Філософія і культура в континуальності сьогодення. Всеукраїнські філософські читання з нагоди Всесвітнього Дня Філософії (UNESCO) та 120-ї річниці НТУ "Дніпровська політехніка", 27 листопада 2019 року, м. Дніпро -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -54 с.

Заславський О. М., Соснін К. В., Зибалов Д. С., Славінський Д. В., Воскобойник Є. К.
Теоретичні основи комп'ютерних систем збирання, перетворення та передачі інформації / Заславський О. М., Соснін К. В., Зибалов Д. С., Славінський Д. В., Воскобойник Є. К.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -291 с.

Стражев В. И.
Неподведенные итоги / Стражев В. И.. -Минск.: БГУ, 2004. c.

Час Федецького -Харків.: 2019. c.

Михаил Степанович Ткаченко 1860-1916 -Киев.: Корнерс, 2010. c.

Тищенко К.
Італія і Україна: тисячолітні етномовні контакти / Тищенко К.. -Київ.: Аквілон-Плюс, 2009. c.

Згуровський М. З.
Тернистий шлях до відродження / Згуровський М. З.. -Київ.: ГЕНЕЗА, 2010. c.

Губерський Л. В.
Вибрані філософські праці / Губерський Л. В.. -Київ.: Центр учбової літератури, 2016. c.

Губерський Л. В.
Вибрані філософські праці / Губерський Л. В.. -Київ.: Центр учбової літератури, 2016. c.