Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 198886 записей

Корінь С.С., Саловий Ю.В., Мосора Т.М.
Тектоніка Верхньопермського соляного купола Клодава в Польщі / Корінь С.С., Саловий Ю.В., Мосора Т.М.. -С.44-56

Петриченко О.Й., Побережський А.В.
Геохімічні обстановки формування палеогенових евапоритів прибрежної акваторії океану Тетіс / Петриченко О.Й., Побережський А.В.. -С.57-75

Дудок І.В., Котарба М.Ю., Ярмолович-Шульц К.
Застосування піролітичної методики при геохімічних дослідженнях органічної речовини жильних утворень у фліші Карпат / Дудок І.В., Котарба М.Ю., Ярмолович-Шульц К.. -С.76-85

Чепіжко О.В., Баранова Н.М., Кадурін С.В.
Вплив геохімічних чинників на формування геотехногенних систем міста Одеси / Чепіжко О.В., Баранова Н.М., Кадурін С.В.. -С.97-108

Ляшкевич З.М., Ступка О.О.
Про офіолітову асоціацію Українських Карпат / Ляшкевич З.М., Ступка О.О.. -С.109-116

Радковець Н.Я., Сеньковський Ю.М.
Седиментолого-палеоокеанографічні особливості формування крейдових відкладів Покутсько-Буковинського сегмента океану Тетіс / Радковець Н.Я., Сеньковський Ю.М.. -С.3-12

Ольшанецький М.В., Гнилко О.М.
Палеотектонічні умови формування олігоцен-міоценових (кросненських) відкладів південно-східної частини Українських Карпат / Ольшанецький М.В., Гнилко О.М.. -С.13-20

Григорчук К.Г., Гладун В.В., Гнідець В.П.
Геолого-генетична модель нижньопалеоценового резервуару штормового газоконденсатного родовища / Григорчук К.Г., Гладун В.В., Гнідець В.П.. -С.21-31

Федишин В.О.
Вплив зв'язаної води на ємнісні параметри порід-колекторів / Федишин В.О.. -С.32-44

Осадчий В.Г., Приходько О.А., Грицик І.І.
Перспективи нафтогазоносності Волинсько-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи за геотермічними критеріями / Осадчий В.Г., Приходько О.А., Грицик І.І.. -С.45-54

Сиса Л. В., Бекеша Н. В., Туревич В. І.
Перспективи газоносності старобогородчанської структури Передкарпатського прогину за результатами приповерхневих геохімічних досліджень / Сиса Л. В., Бекеша Н. В., Туревич В. І.. -С.55-64

Привалов В.А.
Метан в угленосной толще карбона Донбасса. Геологические аспекты генерации, миграции и условия сохранности / Привалов В.А.. -С.65-83

Кушнір С.В., Вівчар О.І.
Процеси утворення і перекристалізації сірчаних руд Передкарпаття (фізіко-хімічний аналіз) / Кушнір С.В., Вівчар О.І.. -С.84-103

Хоха Ю.В.
Інформативність ізотопного складу вуглецю (на прикладі системи СО2-СО) / Хоха Ю.В.. -С.104-113

Баженова О.К., Соколов Б.А.
Происхождение нефти - фундаментальная проблема естествознания / Баженова О.К., Соколов Б.А.. -С.2-8

Конторович А.Э., Лившиц В.Р.
Детерминированный характер процесса нефтеобразования в истории Земли и его колическтвенные характеристики / Конторович А.Э., Лившиц В.Р.. -С.9-16

Краснянский М.Е.
Проблемы утилизации твердых бытовых отходов / Краснянский М.Е.. -С.29-31

Мовшович Е.В., Хаикель М.Л., Зиновьев А.А., Филин С.И.
Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности зоны сочленения Донецкого кряжа Карпинского / Мовшович Е.В., Хаикель М.Л., Зиновьев А.А., Филин С.И.. -С.59-64

Горбов В.
Газогенераторы - самое эффективное оборудование для энергетического использования растительной биомассы / Горбов В.. -С.26-27

Новые технологии старой ТЭС: котел с циркулирующим кипящим слоем; система шариковой очистки конденсаторов -С.6-10