Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 198380 записей

Грабовецький Б. Є., Чаплигіна О. В., Шварц І. В.
Дослідження динаміки та прогнозування величини орендної плати за землю сільськогосподарських підприємств / Грабовецький Б. Є., Чаплигіна О. В., Шварц І. В.. -С. 37-46.

Черникова Є. Г.
Шахрайство в умовах коксохімічного виробництва: основні схеми та методи протидії / Черникова Є. Г.. -С. 47-51.

Юркова І. М.
Галузеві особливості гірничої промисловості та їх вплив на організацію обліку виробничих запасів / Юркова І. М.. -С. 52-58.

Титар С. С., Климчук О. А., Юрковський С. Ю.
Техніко-економічний аналіз систем тепло- та холодопостачання з використанням абсорбційних холодильних машин / Титар С. С., Климчук О. А., Юрковський С. Ю.. -С. 59-63.

Бовсунівська Н. М.
Музична освіта чеського й німецького населення Волинської губернії (ХVIII-ХIХ ст.) / Бовсунівська Н. М.. -С. 82-87.

Глазунова І. К.
Методи навчання в інструментальному класі майбутніх учителів в умовах модульно-рейтингової організації підготовки / Глазунова І. К.. -С. 88-91.

Бондаренко Є. А.
Математична модель для оцінювання ризику електротравматизму / Бондаренко Є. А.. -С. 64-69.

Ткаченко С. Й., Дахновська О. В.
Метод визначення раціонального співвідношення поверхонь нагріву в котлі на органічних відходах / Ткаченко С. Й., Дахновська О. В.. -С. 70-74.

Горобець С. М.
Розвиток творчих компетентностей майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни "Основи комп'ютерної графіки" / Горобець С. М.. -С. 92-96.

Гуманкова О. С.
Реалізація диференційованого навчання на заняттях англійської мови в дошкільних навчальних закладах / Гуманкова О. С.. -С. 97-101.

Якимчук Н. А., Корчагин И. Н.
Изучение внутренней структуры вулканических комплексов разного типа по результатам частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков / Якимчук Н. А., Корчагин И. Н.. -С. 5-18.

Якимчук Н. А., Корчагин И. Н.
Результаты дополнительных исследований в отдельных районах проведения геофизических работ в Украинской морской антарктической экспедиции 2018 г. / Якимчук Н. А., Корчагин И. Н.. -С. 19-29.

Якимчук Н. А. , Корчагин И. Н.
Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ : результаты практической апробации при посках полезных ископаемых в различных регионах Земного шара. Часть ЫЫ / Якимчук Н. А. , Корчагин И. Н.. -С. 30-58.

Михеева Т. Л., Лапина Е. П., Панченко Н. В.
Практическое использование аналитической модели поля силы тяжести при геологической интерпретации / Михеева Т. Л., Лапина Е. П., Панченко Н. В.. -С. 59-64.

Гринь Д. М., Вербицький С. Т., Дмиртенко О. В.
Адаптивний сейсмічний комплекс для інженерної геофізики / Гринь Д. М., Вербицький С. Т., Дмиртенко О. В.. -С. 65-73.

Лубков М. В. , Захарчук О. О.
Моделювання процесів фільтрації у неоднорідних анізотропних нафтоносних пластах / Лубков М. В. , Захарчук О. О.. -С. 74-81.

Бабаев Н. И.
Об эффекивности использования микроскопического метода при изучении геохомических особенностей бора в геологических формациях Азейбайджана / Бабаев Н. И.. -С. 82-88.

Головченко О. М., Юношев О. І.
Адаптація енергоблока ТЕС до зміни гідрологічного режиму водосховища / Головченко О. М., Юношев О. І.. -С. 75-80.

Денисенко С. М.
Принцип емоційності як важлива складова проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів / Денисенко С. М.. -С. 102-106.

Пивоваренко Ю. В., Якимчк М. А.
Природа поліфіризму сольових кристалів / Пивоваренко Ю. В., Якимчк М. А.. -С. 89-95.