Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 198722 записи

Petrunia Yu., Petrunia V., Shvets V.
Business environment of the country: approaches to evaluation in the context of management processes = Бізнес-середовище країни: підходи до оцінювання в контексті управлінських процесів / Petrunia Yu., Petrunia V., Shvets V.. -P. 114-119

Dziendziel A., Kocot H., Kubek P.
Воздушные линии электропередач высокого (ВН) и сверхвысокого (СВН) напряжения с комбинированным числом классов напряжений / Dziendziel A., Kocot H., Kubek P.. -С. 20-28.

Pylypenko Yu., Pylypenko H., Lytvynenko N., Trufonova O., Pruhshkivska E.
Pathway of the inctitutional development: practice of liberal transformation in Ukraine and Belarus = Траєкторії інституціонального розвитку: досвід ліберальної трансформації в Україні та Білорусі / Pylypenko Yu., Pylypenko H., Lytvynenko N., Trufonova O., Pruhshkivska E.. -P. 120-127

Семененко С. Н.
Разъединители качающего типа серии серии РЛК для распределительных сетей на напряжение 10 кВ / Семененко С. Н.. -С. 30-32.

Ковальчик Г., Штефуник Я.
Тимчасова повітряна лінія електропередачі на основі технології UMKW, як сучасне рішення в побудові мереж, за матеріалами конференції "Енергетичні повітряні та кабельні лініі високих та надвисоких напруг" / Ковальчик Г., Штефуник Я.. -С. 33-42.

Freiburg M.
Инновационное решение для испытания трансформаторов тока / Freiburg M.. -С. 44-49.

Манилов А. М., Алиев Э. М.
О релейной защите и возможности уменьшения мощности цеховых трансформаторов напряжением 6(10)/0,4 кВ при их параллельной работе / Манилов А. М., Алиев Э. М.. -С. 50.

Шарненкова Т. О.
Самоосвітня діяльність учителя в історичному аспекті / Шарненкова Т. О.. -С. 152-156.

Chukhrai N. I., Sorochak O. Z., Bokhonko I. V.
Methodical approaches to distribution of resources of an energy supplying company to reduce operational losses = Методичні підходи до розподілу ресурсів енергопостачального підприємства щодо зменшення операційних втрат / Chukhrai N. I., Sorochak O. Z., Bokhonko I. V.. -P. 128-133

Yankovyi O., Goncharov Yu., Koval V., Lositska T.
Optimization of the capital-labor ratio of the basis of production functions in the economic model of production = Оптимізація фондоозброєності на основі виробничих функцій в економічній моделі виробництва / Yankovyi O., Goncharov Yu., Koval V., Lositska T.. -P. 134-140

Андрійчук Н. М.
Твори детективного жанру як засіб навчання англійської мови студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ / Андрійчук Н. М.. -С. 157-161.

Скоробогатов О. Ю., Жуков І. Ю., Ткачук З. Ю.
Структурні механізми взаємодії дефосфорпильованих 2 -5- триаденілатів з білком S 100 A 1 / Скоробогатов О. Ю., Жуков І. Ю., Ткачук З. Ю.. -С. 89-94.

Пастер І. П., Баранова Л. А., Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С.
Імунологічні реакції щурів на транчсплонтацію мікроінкапсульованої тканини щитоподібної залози людини / Пастер І. П., Баранова Л. А., Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С.. -С. 95-102.

Бродська О. О.
Протиставлення людина - суспільство у новелі "Лейтенант Густль" Артура Шніцлера / Бродська О. О.. -С. 162-165.

Левківський К.
Вища освіта в Україні у роки незалежності / Левківський К.. -С. 7-37.

Дараган Т., Власюк О. Тимошенко Н.
Освіта впродовж життя -ключовий генератор розвитку людства / Дараган Т., Власюк О. Тимошенко Н.. -С. 38-49.

Soroka L., Riabchenko O., Zamruha A., Korotun O.
State policy in the field of energy efficiency = Державна політика у сфері енергоефективності / Soroka L., Riabchenko O., Zamruha A., Korotun O.. -P. 141-146

Шейко В., Кушнаренко Н.
Харківська державна академія культури : 90 років кращих традицій та новацій / Шейко В., Кушнаренко Н.. -С. 50- 67.

Коноваленко В., Коловський А. Гуйтур М.
Стартап "KNOWLEDGE TO ROYALTY CONVERTER" : онлайнсервіс майбутнього вже сьогодні / Коноваленко В., Коловський А. Гуйтур М.. -С. 68-81.

Корсак К.., Корсак Ю.
Про необхідність подолання головного недоліку сучасної популяції людей на Землі / Корсак К.., Корсак Ю.. -С. 82-90.