Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 198886 записей

Popovych V. V., Henyk Ya. V., Voloshchyshyn A. I., Sysa L. V.
Study of physical and chemical properties of edaphotopes of the waste dumps at coal mines in the Novovolynsk mining area = Дослідження фізико-хімічних властивостей едафотопів породних відвалів вугільних шахт Нововолинського гірничопромислового району / Popovych V. V., Henyk Ya. V., Voloshchyshyn A. I., Sysa L. V.. -P. 122-129

Yesilevskyi V., Dyadun S., Kuznetsov V.
LSTM networks for anaerobic digester control = LSTM-мережі для управління метатенком / Yesilevskyi V., Dyadun S., Kuznetsov V.. -P. 130-136

Sidletskyi V. M., Elperin I. V.
Integrated control system of thr thermal power complex using the ensor analysis method = Інтегрована система керування теплоенергетичним комплексом з використанням методів тензорного аналізу / Sidletskyi V. M., Elperin I. V.. -P. 137-142

Horban H., Hornyk V., Kravchenko S.
Development of the Ukrainian coal basins as a socio-economic system = Розвиток українських вугільних басейнів як соціально-економічної системи / Horban H., Hornyk V., Kravchenko S.. -P. 143-148

Боса В. П.
Структурна організація художньої прози другої половини ХХ століття (об'ємно-прагматичне членування тексту) / Боса В. П.. -С. 296-299.

Кривопишина К. С.
Жанрово-стильові особливості художньої прози Василя Захарченка / Кривопишина К. С.. -С. 300-305.

Купчишина Ю. А.
Роль тропів у реалізації очуднення / Купчишина Ю. А.. -С. 306-309.

Аннамухаммедова О. О., Аннамухаммедов А. О.
Вивчення рівня гематологічних показників крові сільськогосподарських тварин, які утримуються на територіях з різним ступенем радіозабруднення / Аннамухаммедова О. О., Аннамухаммедов А. О.. -С. 310-314.

Лещенко А. М.
Детермінанти формування релігійних почуттів / Лещенко А. М.. -С. 3-6.

Лісовський П. М.
Філософська інтерпретація творчості як імператив соціокультурного осмислення духовного капіталу особистості / Лісовський П. М.. -С. 7-9.

Поліщук О. С.
Система цінностей у лімітрофному суспільстві / Поліщук О. С.. -С. 10-18.

Семиколенов В. М.
Вплив наукових супертехнологій на мораль і духовні цінності культури / Семиколенов В. М.. -С. 19-23.

Мельничук Ю. І.
Дуалістична сутністьпроповідницького слова / Мельничук Ю. І.. -С. 24-31.

Нагіленко І. А.
Питання історичних типів гармонії у східних слов'ян / Нагіленко І. А.. -С. 32-40.

Заблоцька О. С.
Методика формування предметних компетенцій з хімії в процесі викладання теми "Основи хімічного аналізу" у студентів-екологів / Заблоцька О. С.. -С. 41-44.

Климова К. Я.
Використання інформаційно-дослідницьких і творчих проектів з української мови у процесі навчання майбутніх учителів-нефілологів / Климова К. Я.. -С. 45-49.

Шекера П., Косенко О.
Особливості відображення інтелектуальної відповфідальності журналів та продовжувальних видань у бібліогафічних записах електронного каталогу наукової бібліотеки / Шекера П., Косенко О.. -С. 25-31.

Прокопенко Л.
Бібліотечний почерк : розбірливість, чіткість, швидкість, відточеність, компакттність / Прокопенко Л.. -С.32-42.

Левченко Ю.
"Колекція видань та документів, переданих Службою зовнішньої розвідки України" Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : тематичний огляд / Левченко Ю.. -С. 43-50.

Бібліотеці Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України - 85 -С. 47-50.