Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 198886 записей

Сергієнко І.
Нетління спадщина легандарного вченого / Сергієнко І.. -С. 3-12.

Гродзинський Д., Дембновецький О., Левчук О., Пацюк Ф.
Проблеми біорізноманіття на тлі глобальних процесів / Гродзинський Д., Дембновецький О., Левчук О., Пацюк Ф.. -С. 13-24.

Куценко В.
Роль середовища у формуванні соціального капіталу / Куценко В.. -С. 25-35.

Чехун В., Ніколайчук І.
Стратегія боротьби з онкопатологією / Чехун В., Ніколайчук І.. -С. 36-41

Подвижник правової культури -С. 42-50.

Гусинін В., Локтєв В., Шарапов С.
Графен : неймовірне стало можливим / Гусинін В., Локтєв В., Шарапов С.. -С. 51-59.

Костюк О.
Паладієвий каталізатор / Костюк О.. -С. 60-65.

Удовик В., Галаган Л.
Премія миру в контексті розвитку соціогуманітарної сфери / Удовик В., Галаган Л.. -С. 69-79.

Довбенко М.
Теортики працевлаштування / Довбенко М.. -С. 75-79.

Голобородько Я.
Тектоніка еволюції, інтенції творчості / Голобородько Я.. -С. 80-87.

Євтух О.
Освіта і наука : час еволюції / Євтух О.. -С. 3-11.

Буравльов Є.
Сталий (низькоентропійний) розвиток : український вимір / Буравльов Є.. -С. 12-23.

Матвійчук А.
Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу / Матвійчук А.. -С. 24-46.

Смагін І. І.
Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі : реальність чи перспектива? / Смагін І. І.. -С. 50-54.

Єремеев В., Лопухін А.
Філософсько-методологічна спадщина В. І. Вернадського / Єремеев В., Лопухін А.. -С. 47-54.

Буравльов Є., Олійник Н.
Особливості національної технологічної політики / Буравльов Є., Олійник Н.. -С. 3-11.

Вірковський А. П.
Проблема критеріїв виявлення обдарованості особистості в навчальних закладах / Вірковський А. П.. -С. 55-59.

Terepyshchyi S., Svyrydenko D., Zakharenko K., Bezgin K., Kulga O.
Evaluation of Donbas universities' economic potential: problems of personal training and uneemployment = Оцінка економічного потенціалу університетів Донбасу: проблеми підготовки кадрів і безробіття / Terepyshchyi S., Svyrydenko D., Zakharenko K., Bezgin K., Kulga O.. -P. 149-154

Вознюк О. В.
Синергетично-кібернетичний підхід до управління освітньою системою регіону / Вознюк О. В.. -С. 60-64.

Prokhorova V., Plotsenko V., AbuselidzeG., Mushnykova S., Us Yu.
Safety of industrial enterprises development: evaluation of innovative and investment component = Безпека розвитку промислового підприємства: оцінка інноваційно-інвестиційної складової / Prokhorova V., Plotsenko V., AbuselidzeG., Mushnykova S., Us Yu.. -P. 155-161