Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 2523 записи

Салехирадж С.
Обоснование параметров системы отбора геотермальной энергии в условиях глубоких угольных шахт / Салехирадж С.. -Донецк.: 2014. -132 с.

Волотковська Ю. О.
Економічна оцінка вугільних териконів як техногенних родовищ / Волотковська Ю. О.. -Дніпро.: 2016. -217 с.

Петухова О.
Петр Кропоткин: за волю и анархию / Петухова О.. -С. 36-103

Лазніков О. М.
Обгрунтування раціональних технологічних схем відкритої розробки обводнених розсипних родовищ / Лазніков О. М.. -Дніпро.: 2017. -187 с.

Гаркуша В. С.
Обоснование рецептур твердеющих смесей на основе углевмещающих пород Западного Донбасса для комбинированных крепей капитальных выработок / Гаркуша В. С.. -Днепр.: 2017. -200 с.

Лосич Т. С.
Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо суддів, народного засідателя чи присяжного / Лосич Т. С.. -Кривий Ріг.: 2017. -192 с.

Ратушинська А.
Самовиховання як засіб формування особистості. Самовиховання вчителя / Ратушинська А.. -С.88-96

Шевченко А. Е.
Обоснование параметров фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания глубоководных органо-минеральных осадков / Шевченко А. Е.. -Днепр ; Фрайберг.: 2017. -214 с.

Павличенко А. В.
Екологічна небезпека експлуатації та ліквідації вугільних шахт: методологія оцінки, напрями і засоби зниження / Павличенко А. В.. -Дніпро.: 2017. -351 с.

Заиченко А. И.
Исследование процессов обогащения углей и разработка математических моделей для оптимизации технологических показателей / Заиченко А. И.. -Днепропетрровск.: 1973. -172 с.

Куваєв М. В.
Електромеханічна система сервопреса на базі електричної машини з поперечним полем / Куваєв М. В.. -Дніпро.: НГУ, 2017. -185 с.

Ігнатов А. О.
Обґрунтування параметрів технології і технічних засобів підготовки стовбура свердловини до цементування обсадної колони / Ігнатов А. О.. -Дніпро.: 2017. -194 с.

Наумов В. С., Холєва О. Г.
Формування стратегій сталого розвитку експедиторських підприємств на транспортному ринку / Наумов В. С., Холєва О. Г.. -С.129-134

Жулавський А. Ю. , Смоленніков Д.О., Костюченко Н. М.
Стратегії соціально-екологічної відповідальності підприємства / Жулавський А. Ю. , Смоленніков Д.О., Костюченко Н. М.. -С.134-139

Остапчук О. В.
Системи живлення підземних споживачів глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт / Остапчук О. В.. -Дніпро.: 2017. -325с.

Письменна О. О.
Теоретичні основи та методичний інструментарій формування кадрової стратегії підприємства / Письменна О. О.. -Дніпро.: 2017. -320 с.

Барабаш М. В.
Інтенсифікація гірничих робіт при сумісному відпрацюванні вугільних пластів з урахуванням зон знеміцнення міжпластя / Барабаш М. В.. -Дніпро.: 2017. -208 с.

Савельєв Д. В.
Підвищення ефективності знепилювання повітря при проведенні гірничих виробок буропідривним способом / Савельєв Д. В.. -Дніпро.: 2017. -164 с. + CD

Тернова К. В.
Обгрунтування акустичного контролю дисперсності продуктів подрібнення / Тернова К. В.. -Дніпро.: 2017. -246 с.

Малієнко А. В.
Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт на основі системи прийняття рішень / Малієнко А. В.. -Дніпро.: 2018. -195 с.