Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 20331 запись

Мучник С. В.
Разработка и научное обоснование технических и технологических решений по управлению фугасным действием взрыва в горнодобывающей промышленности / Мучник С. В.. -Новосибирск.: 2000. -42 с

Янина Т. И.
Разработка метода и устройства непрерывного контроля напряженного состояния удароопасных пластов на основе оптических и волоконно-оптических элементов / Янина Т. И.. -Кемерово.: 2000. -16 с

Эмильбеков Б. Э
Оценка масштабного эффекта при взрывах на выброс / Эмильбеков Б. Э. -Бишкек.: 2000. -21 с

Галкин В. И
Методы расчета и оценка показателей надёжности ленточных конвейеров горных предприятий / Галкин В. И. -М..: 2000. -40 с

Кірієнко А. В.
Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства / Кірієнко А. В.. -К..: 2000. -19 с

Гринь С. О.
Заходи захисту навколишнього середовища від токсичних сполук ванадію / Гринь С. О.. -Харків.: 2000. -20 с

Штангрет Б. С.
Оцінка зменшення впливу природних радіонуклідів будівельного виробництва на безпеку життєдіяльності / Штангрет Б. С.. -Дніпропетровськ.: 2000. -17 с

Дудатьєв А. В
Розробка математичних моделей для оцінки та забезпечення безпеки промислових об'єктів / Дудатьєв А. В. -К..: 2000. -17 с

Попов В. О
Автоматичне управління багатозв'язними технологічними процесами вуглепереробних і хіміко-технологічних виробництв / Попов В. О. -Донецьк.: 2000. -17 с

Кессарійська І. Ю
Порівняльна оцінка діючих шахт і резервних ділянок Донбасу за комплексом гірничо-геологічних параметрів / Кессарійська І. Ю. -Дніпропетровськ.: 2000. -17 с

Судаков А. К
Технологія ізоляції зон поглинання бурових свердловин з використанням термопластичних матеріалів / Судаков А. К. -Дніпропетровськ.: 2000. -17 с

Кіптик В. А
Забезпечення радіаційної безпеки населення на основі використання будівельних матеріалів з заданими параметрами / Кіптик В. А. -Дніпропетровськ.: 2000. -19 с

Суботін О. В
Підвищення достовірності контролю технологічних параметрів і щвидкодії інформаційно-вимірювальних систем прокатних станів / Суботін О. В. -Донецьк.: 2000. -17 с

Ілляшов М. О
Ефективна та безпечна розробка вугільних пластів схильних до газодинамічних явищ, у зонах підвищеного гірського тиску / Ілляшов М. О. -Дніпропетровськ.: 2000. -33 с

Плішка Т. Я
Розвиток ринку нерухомості в процесі трансформації сільського господарства Польщі / Плішка Т. Я. -Дніпропетровськ.: 2000. -20 с

Пінчук Н. М
Підвищення економічної ефективності розвідки та використання прісних підземних вод України / Пінчук Н. М. -Дніпропетровськ.: 2000. -17 с

Цебенко М. М
Концептуальні основи економічної діяльності держави в аграрному виробництві / Цебенко М. М. -Дніпропетровськ.: 2000. -20 с

Кравченко Н. В
Інституціональні форми реалізації управлінського потенціалу працівників в умовах ринкової трансформації / Кравченко Н. В. -Дніпропетровськ.: 2000. -18 с

Колотило В. І.
Синтез електромеханічних систем постійного струму підвищеної точності з спостерігачами стану / Колотило В. І.. -Харків.: 2000. -20 с

Шерстюк Г. Г
Експериментальне дослідження несучої здатності тонкостінних оболонкових конструкцій з пошкодженнями / Шерстюк Г. Г. -Дніпропетровськ.: 2000. -17 с