Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 20212 записей

Дадашов І. Ф.
Розвиток наукових основ гасіння горючих рідин твердими пористими матеріалами та гелеутворюючими системами / Дадашов І. Ф.. -Харків.: 2019. -44 с.

Грановська В. Г.
Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: теорія, методологія, практика / Грановська В. Г.. -Дніпро.: 2019. -40 с.

Кучеренко Ю. А.
Економічні засади збереження та відтворення родючості земель в сільськогосподарських підприємствах / Кучеренко Ю. А.. -Дніпро.: 2019. -20 с.

Кузнецова Г. В.
Стратегічний контролінг в системі антикризового управління промисловими підприємствами / Кузнецова Г. В.. -Харків.: 2019. -23 с.

Філатьєв М. В.
Розвиток наукових основ безпечної відробки газоносних вугільних пластів при зсовуванні масиву гірських порід / Філатьєв М. В.. -Дніпро.: 2019. -38 с.

Кудлаєнко С. В.
Формування механізмів реалізації соціальної політики за умов розвитку євроінтеграційних процесів / Кудлаєнко С. В.. -Хмельницький.: 2019. -40 с.

Зубер Т. О.
Вплив кінетики розпаду аустеніту на структуроутворення та механічні властивості зварних з'єднань високоміцних вуглецевих сталей / Зубер Т. О.. -Київ.: 2019. -24 с.

Рибак О. В.
Математичне моделювання, аналіз та оптимізація в САПР технологічного процесу шліфування плазмових покриттів / Рибак О. В.. -Одеса.: 2019. -20 с.

Зелена М. І.
Формування компенсаційного пакету як інструменту мотивації персоналу на промислових підприємствах / Зелена М. І.. -Хмельницький.: 2019. -21 с.

Жданюк Н. В.
Розробка сорбентів на основі модифікованих глин для захисту вод від неорганічних токсикантів / Жданюк Н. В.. -Київ.: 2019. -20 сю

Яремко А. Д.
Адаптивне управління антикризовим потенціалом підприємства / Яремко А. Д.. -Харків.: 2019. -22 с.

Нестеренко Р. В.
Економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування / Нестеренко Р. В.. -Харків.: 2019. -24 с.