Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 20256 записей

Чернецька Ю. В.
Управління ефективністю функціонування систем розподілу електричної енергії в умовах стимулюючого регулювання / Чернецька Ю. В.. -Київ.: 2019. -20 с.

Опришко В. П.
Оцінювання ефективності керування попитом в системах електропостачання з активним споживачем / Опришко В. П.. -Київ.: 2019. -21 с.

Нажах Алі Алдаїрі Юссеф
Автоматизована система керування стабілізацією потужності металообробки з підвищеною динамічною точністю / Нажах Алі Алдаїрі Юссеф. -Одеса.: 2019. -19 с.

Карамушко А. В.
Удосконалення технологічного процесу та устаткування сухого очищення повітря від полідисперсного пилу / Карамушко А. В.. -Кременчук.: 2019. -23 с.

Мовчан Я. І.
Екомережа як системний інструмент невиснажливого розвитку / Мовчан Я. І.. -С.17-20

Новіков П. В.
Автоматизація процесів керування інерційними каналами енергоблоку теплової електростанції з використанням двоканального нечіткого контролера / Новіков П. В.. -Київ.: 2019. c.

Дифучин Ю. М.
Напружено-деформований стан і міцність однозрізних болтових з'єднань елементів конструкцій із композиційних матеріалів / Дифучин Ю. М.. -Київ.: 2019. c.

Руденко Ю. В.
Основи теорії розрахунку багатоінтервальних процесів у напівпровідникових перетворювачах з високопотенціальними вузлами для електровакуумного обладнання / Руденко Ю. В.. -Київ.: 2019. c.

Подейко П. П.
Системи автоматичного керування електротермічними установками на основі нейро-нечіткої логіки в умовах неповної визначеності технологічних характеристик / Подейко П. П.. -Київ.: 2019. c.

Винярська М. Г.
Організаційно-економічні засади реалізації екологічної політики України в контексті глобальної зміни клімату / Винярська М. Г.. -Рівне.: 2019. c.

Камчатний О. А.
Залежність колекторських властивостей викопного вугілля від природних і техногенних чинників вуглегазового родовища / Камчатний О. А.. -Дніпро.: 2019. c.

Чеснокова О. В.
Динаміка тріщин і масоперенос флюїдів у газонасичених вугільних пластах при їх відпрацюванні / Чеснокова О. В.. -Дніпро.: 2019. c.

Феофентов М. М.
Вплив зміни властивостей поверхневих шарів матеріалів на кінетику термонапруженого стану елементів конструкцій за умов термоциклічного навантаження / Феофентов М. М.. -Київ.: 2019. c.

Герасін О. С.
Моделі та засоби систем контролю і керування мобільними роботами багатоцільового призначення на феромагнітних поверхнях / Герасін О. С.. -Одеса.: 2019. c.

Жученко О. А.
Математичне моделювання та оптимальне керування енергоємними технологічними процесами вуглеграфітового виробництва / Жученко О. А.. -Сєвєродонецьк.: 2019. c.

Никифорчин М. Д.
Управління операційною ефективністю підприємства / Никифорчин М. Д.. -Київ.: 2019. c.