Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 20331 запись

Крейдич І.М.
Активізація інвестиційної діяльності підприємств в умовах трансформації економіки / Крейдич І.М.. -К..: 2002. -19с

Прокопенко В.С.
Совершенствование технологии бурения скважин снарядами со съемными керноприемниками на основе применения регулируемых гидродинамических систем / Прокопенко В.С.. -СПб.: 2002. -24с

Савич О.И.
Разработка технологии подготовки гипсосодержащих вяжущих и формирования на их основе закладочных массивов / Савич О.И.. -М..: 2002. -21с

Садєков А.А.
Механізми еколого-економічного управління підприємством / Садєков А.А.. -Донецьк.: 2002. -28с

Смолін С.К.
Особливості вилучення екологічно небезпечних поверхнево-активних речовин із водних систем / Смолін С.К.. -К..: 2003. -21с

Харченко А.О.
Моделювання процесів прйняття рішень в системі інвестиційного менеджменту / Харченко А.О.. -Харків.: 2002. -19с

Румі Хатем
Створення транснаціональних фінансово-промислових груп в Україні і країнах близькосхідного регіону / Румі Хатем. -Донецьк.: 2002. -19с

Черноіванова О.М.
Особливості функціонування та розвитку технологічних парків і технополісів у світовому господарстві / Черноіванова О.М.. -Донецьк.: 2002. -19с

Масленніков С.В.
Обгрунтування параметрів прогнозу викидонебезпечності у вугільних шахтах на основі аналізу акустичного сигналу / Масленніков С.В.. -Дніпропетровськ.: 2002. -18с

Пасіченко К.Ю.
Розробка ефективних методів відбійки порід при поглибленні стволів з розширюванням передового підняттєвого знизу вверх / Пасіченко К.Ю.. -Дніпропетровськ.: 2002. -17с

Терещук Р.М.
Обґрунтування параметрів анкерного кріплення капітальних похилих виробок в умовах шахт ДХК "Добропіллявугілля" / Терещук Р.М.. -Дніпропетровськ.: 2002. -16с

Бородуля А.А.
Обгрунтування параметрів анкерно-бетонного кріплення під час спорудження сполучень вертикальних стволів вугільних шахт / Бородуля А.А.. -Дніпропетровськ.: 2002. -20с

Глухова Н.В.
Інтелектуальні моделі системи підтримки прийняття рішень при автоматизованому управлінні процесом гідротранспортування / Глухова Н.В.. -Дніпропетровськ.: 2002. -19с

Далевська Н.М.
Формування механізму мотивації інвестора і підвищення інвестиційної активності / Далевська Н.М.. -Донецьк.: 2003. -20с

Кімстач О.Ю.
Трансформаторно-асинхронна система для електропривода герметичних об'єктов / Кімстач О.Ю.. -Одеса.: 2003. -20с

Манжос Ю.В.
Разработка способов и средств предотвращения выгораний шпуровых зарядов для обеспечения безопасности взрывных работ в угольных шахтах / Манжос Ю.В.. -Макеевка.: 2003. -21с

Семенча І.Є.
Обґрунтування механізму оцінки ефективності використання керівного персоналу підприємств / Семенча І.Є.. -Дніпропетровськ.: 2003. -19с

Стовба Т.А.
Система стратегічного управління великим текстильним підприємством / Стовба Т.А.. -Одеса.: 2002. -18с

Тридід О.М.
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи / Тридід О.М.. -Донецьк.: 2003. -30с

Штангрет А.М.
Попередження та уникнення банкрутства промислових підприємств (на прикладі підприємств поліграфічної промисловості) / Штангрет А.М.. -Львів.: 2003. -22с