Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 20331 запись

Щолоков О.Г.
Синтез релейних систем керування електроприводів постійного струму з від'ємним в'язким тертям у навантаженні / Щолоков О.Г.. -Харків.: 2002. -19с

Яланський О.А.
Методи та засоби автоматичного контролю системи "кріплення-породний масив"при проведенні гірничих виробок / Яланський О.А.. -Дніпропетровськ.: 2002. -16с

Ярощук І.В.
Система керування процесом випалювання цегли в тунельній печі / Ярощук І.В.. -К..: 2003. -20с

Манжос Ю.В.
Розробка способів та засобів запобігання вигорянням шпурових зарядів задля забезпечення безпеки висаджувальних робіт у вугільних шахтах / Манжос Ю.В.. -Макіївка.: 2003. -21с

Чеберячко С.І.
Підвищення ефективності протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих / Чеберячко С.І.. -Дніпропетровськ.: 2002. -19с

Зеленський О.С.
Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром / Зеленський О.С.. -Дніпропетровськ.: 2003. -35с

Єхилевський С.Г.
Підвищення ресурсу дихальних апаратів на хімічно пов'язаному кисні / Єхилевський С.Г.. -Дніпропетровськ.: 2002. -35с

Немченко В.А.
Покращання теплового режиму в мобільних приміщеннях / Немченко В.А.. -Кривий Ріг.: 2003. -15с

Шаповалов В.А.
Розробка способу і засобів сухого прибирання осілого пилу в приміщеннях гірничих підприємств / Шаповалов В.А.. -Кривий Ріг.: 2003. -20с

Дивак М.П.
Теоретичні засади побудови моделей "вхід-вихід"статичних систем методами аналізу інтервальних даних / Дивак М.П.. -Львів.: 2003. -33с

Мединський Р.В.
Процеси в електричних мережах 10 кВ з ізольованою нейтраллю і трансформаторами напруги / Мединський Р.В.. -Львів.: 2002. -17с

Чернега О.М.
Маркетинговий механізм управління ринком інформаційних продуктів та послуг / Чернега О.М.. -Одеса.: 2003. -19с

Логвиненко К.С.
Підвищення якості перехідних процесів складних електромеханічних систем кранових механізмів / Логвиненко К.С.. -Одеса.: 2003. -20с

Пучкова С.І.
Розробка комплексної системи розвитку трудового потенціалу / Пучкова С.І.. -Одеса.: 2003. -22с

Яценко В.М.
Організаційно-економічне забезпечення запобігання втрат трудових ресурсів на підприємстві / Яценко В.М.. -Луганськ.: 2003. -18с

Шевцова Я.А.
Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств / Шевцова Я.А.. -Луганськ.: 2003. -18с

Попов К.П.
Формування конкурентних переваг комерційно-посередницьких організацій ринку газу / Попов К.П.. -Луганськ.: 2003. -18с

Теплінський Г.В.
Прийняття управлінських рішень у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / Теплінський Г.В.. -Луганськ.: 2003. -18с

Микитенко В.В.
Оцінка енергозбереження та його прогнозування у промисловості України / Микитенко В.В.. -К..: 2003. -20с

Позняк С.В.
Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємств України (на прикладі харчової промисловості) / Позняк С.В.. -К..: 2003. -20с