Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 20331 запись

Зампассі Мампассі
Формування та використання трудових ресурсів підприємств в економіці,що розвивається / Зампассі Мампассі. -Харків.: 2000. -16 с

Войтенко Ю. І.
Фізико-технічні основи свердловинних геотехнологій з керованим тріщиноутворенням / Войтенко Ю. І.. -К..: 2000. -35 с

Смоланов С. М.
Управління вентиляцією при ліквідації аварій в магістральних виробках вугільних шахт / Смоланов С. М.. -Дніпропетровськ.: 2000. -19 с

Сінолиций А. П.
Системи групового живлення та управління електроспоживанням енергоємких установок і технологічних комплексів / Сінолиций А. П.. -Дніпропетровськ.: 2000. -35 с

Завгородня О. О.
Фіскальне регулювання інвестицій в перехідній економіці України / Завгородня О. О.. -Дніпропетровськ.: 1999. -21 с

Горова Н. А.
Закономірності розповсюдження токсичних елементів, оцінка та прогноз токсичності продуктів видобутку та відходів переробки антрацитів Донбасу / Горова Н. А.. -Дніпропетровськ.: 1999. -19 с

Форкун Ю. В.
Моделі і методи управління комунікаційними мережами в умовах їх прогнозованого розвитку / Форкун Ю. В.. -К..: 2000. -19 с

Твердохлібова Д. В.
Моделювання і регулюввання грошового обігу / Твердохлібова Д. В.. -К..: 2000. -19 с

Лиськов В. В.
Формування ефективної структури цукрової промисловості України / Лиськов В. В.. -К..: 2000. -20 с

Лєві Л. І.
Ієрархічна декомпозиція в задачах оперативного управління інженерними мережними системами / Лєві Л. І.. -К..: 2000. -33 с

Максимов М. В.
Повышение уровня безопасности эксплуатации АЭС с ВВЭР-1000 путем совершенствования автоматизации перегрузки ядерного топлива / Максимов М. В.. -Одесса.: 2000. -38 с

Бугайов І. В.
Обгрунтування параметрів удосконаленої технології тампонажу закріпного простору гірничих виробок / Бугайов І. В.. -Дніпропетровськ.: 2000. -17 с

Улицький О. А.
Прогноз активізації деформацій гірничого масиву над старими гірничими роботами при затопленні шахт / Улицький О. А.. -Донецьк.: 2000. -20 с

Скоробогатова В.І.
Наукові основи оцінювання енергетичних і структурних станів діючих систем електропостачання промислових підприємств / Скоробогатова В.І.. -Дніпропетровськ.: 1999. -33с

Чигрин В.Д.
Обоснование и разработка принципов создания системы управления безопасностью в угольной отрасли в условиях рыночной экономики / Чигрин В.Д.. -М..: 1999. -19с

Гродзинський П.Я.
Обгрунтування параметрів технології управління покрівлею протяжними пневмоопорами у лавах дуже тонких крутих пластів / Гродзинський П.Я.. -Донецьк.: 1999. -19с

Єрмаков В.М.
Прогноз зміни стану підробленого гірничого масиву при закриті вугільних шахт / Єрмаков В.М.. -Донецьк.: 1999. -19с

Косьмін О. М.
Управління фондовимі операціями кредитно-фінансових організаційних структурах / Косьмін О. М.. -Одеса.: 2000. -20 с

Пилипенко А. А.
Формування організаційно-економічного механізму забезпечення усталеної роботи підприємства / Пилипенко А. А.. -Харків.: 2000. -16 с

Калинина Н.М.
Управление энергией взрыва низкоплотных и сверхнизкоплотных взрывчатых смесей / Калинина Н.М.. -Кыргызская Республика Бишкек.: 1999. -41с.