Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 20331 запись

Козырев Н. Е.
Обоснование эффективности геотехнологий при подземной разработке потерянных руд / Козырев Н. Е.. -Новочеркасск.: 2000. -23 с

Павловська Л. А.
Моделювання підтримки прийняття рішень в інвестиційній діяльності судноплавних компаній / Павловська Л. А.. -Одеса.: 2000. -19 с

Онищенко С. П.
Моделювання рішень у системі маркетингу судноплавних компаній / Онищенко С. П.. -Одеса.: 2000. -19 с

Гутиев А. Ю.
Экономическое обоснование применения отходов доломитового производства при подземной разработке месторождений / Гутиев А. Ю.. -Новочеркасск.: 2000. -22 с

Никитюк М. Г.
Технологія розкриття викидонебезпечних вугільних пластів прохідницькими комбайнами виборчої дії / Никитюк М. Г.. -Донецьк.: 2000. -20 с

Жмихов В. М.
Обгрунтування параметрів нетрадиційного гідродинамічного видобутку вугілля / Жмихов В. М.. -Донецьк.: 2000. -20 с

Стаценко В. М.
Моделювання організаційно-економічних рішень регіональних проблем планування і управління споживанням товарів та послуг (на прикладі м. Нікополя) / Стаценко В. М.. -Дніпропетровськ.: 2000. -19 с

Ёлкин И. С.
Совершенствование методов низконапорного увлажнения угольных пластов / Ёлкин И. С.. -Кемерово.: 2000. -17 с

Драчов В. І.
Технологія збагачення та комплексного використання відходів сталеплавильного виробництва / Драчов В. І.. -Кривий Ріг.: 2000. -19 с

Шмидт В. Э.
Способы снижения динамических нагрузок во вращателе гидрофицированного шарошечного станка / Шмидт В. Э.. -СПб..: 2000. -21 с

Зенин С. А.
Обоснование технологии раздельной открытой разработки при комплексном использовании сырья неоднородных карбонатных месторождений / Зенин С. А.. -М..: 2000. -19 с

Соловей М. М.
Управління фінансовими ресурсами підприємства / Соловей М. М.. -Луганськ.: 2000. -21 с

Марасанов Д. И.
Снижение техногенной нагрузки в районе машиностроительного предприятия ( на примере ОАО "Балтийский завод") / Марасанов Д. И.. -СПб..: 2000. -24 с

Агатьєв Г. П.
Автоматичне керування витяжкою полотна тканини в потокових лініях оздоблювального виробництва / Агатьєв Г. П.. -Херсон.: 2000. -20 с

Волошенюк В. В.
Трансформація економічних можливостей людей в економічний ресурс / Волошенюк В. В.. -Дніпропетровськ.: 2000. -19 с

Шиман Л. М.
Обгрунтування параметрів безпеки робіт з утилізації ракетних двигунів твердого палива / Шиман Л. М.. -Дніпропетровськ.: 2000. -19 с

Почепов В. М.
Обгрунтування параметрів закріплення пливунних порід навколо гірничих виробок високонапірними цементними струменями / Почепов В. М.. -Дніпропетровськ.: 2000. -17 с

Шедловський І. А.
Засоби пошуку пошкоджених компенсуючих пристроїв тягової мережі шахтного безконтактного транспорту підвищеної частоти / Шедловський І. А.. -Дніпропетровськ.: 2000. -16 с

Ковальчук І. М.
Валютні паритети в сучасному господарському механізмі світової економіки / Ковальчук І. М.. -Дніпропетровськ.: 2000. -20 с

Мальшин А. А.
Экспериментальное исследование кинетики накопления элементарных повреждений при разрушении горных пород по импульсному электромагнитному излучению в световом и радио-диапазонах / Мальшин А. А.. -Кемерово.: 2000. -17 с