Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 20220 записей

Плисенко Г. П.
Брендинг вищої освіти як інтегративна система реалізації конкурентних переваг / Плисенко Г. П.. -Київ.: 2017. -21 с.

Навроцький Р. Л.
Економічне стимулювання запровадження екологічних інновацій у регіоні ( на прикладі Рівненської області) / Навроцький Р. Л.. -Рівне.: 2017. -20 с.

Демидов І. В.
Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу / Демидов І. В.. -Львів.: 2017. -41 с.

Кущенко І. В.
Резервування несучої здатності сталевих конструкцій з урахуванням ризиків корозійної небезпеки / Кущенко І. В.. -Полтава.: 2017. -20 с.

Каргаполов А. А.
Обґрунтування критеріїв прогнозу зон вуглепородного масиву небезпечних за газодинамічними проявами / Каргаполов А. А.. -Дніпро.: 2017. -21 с.

Долга О. Д.
Співвідношення віри та знання в філософії К. Ясперса: історико-філософський дискурс / Долга О. Д.. -Дніпро.: 2017. -23 с.

Касюхнич В. Ю.
Інституціональне забезпечення системи управління землями лісогосподарського призначення / Касюхнич В. Ю.. -Київ.: 2017. -20 с.

Кулик Ю. М.
Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств / Кулик Ю. М.. -Київ.: 2017. -23 с.

Баранюк Р. А.
Системи теплового захисту напівпровідникових перетворювачів електроенергії / Баранюк Р. А.. -Київ.: 2017. -22 с.

Никитюк Ю. А.
Еколого-економічні засади розвитку ринку лікарської рослинної сировини в Україні / Никитюк Ю. А.. -Київ.: 2017. -36 с.

Константинов М. В.
Ю. Лотман та візуальна семіотика другої половини XX ст. (історико-філософський аналіз) / Константинов М. В.. -Дніпро.: 2017. -19 с.

Остапчук О. В.
Системи живлення підземних споживачів глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт / Остапчук О. В.. -Дніпро.: 2017. -35 с. + CD

Письменна О. О.
Теоретичні основи та методичний інструментарій формування кадрової стратегії підприємства / Письменна О. О.. -Дніпро.: 2017. -19 с. + CD

Величко В. А.
Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерству на паливно-енегретичних підприємствах / Величко В. А.. -Харків.: 2017. -20 с.

Чечель А. О.
Теоретико-методологічні засади еколого-економічного розвитку та ревіталізації промислових вугільних територій / Чечель А. О.. -Суми.: 2016. -40 с.

Капталан С. М.
Організаційно-економічне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань / Капталан С. М.. -Одеса.: 2017. -19 с.

Ганкіна М. С.
Реалізація соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму / Ганкіна М. С.. -Рівне.: 2017. -20 с.

Ліштаба Л. В
Формування механізму компетентності менеджерів в системі охорони здоров`я / Ліштаба Л. В. -Тернопіль.: 2017. -20 с.

Бабовал Н. Р.
Формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах європейскої інтеграції / Бабовал Н. Р.. -Тернопіль.: 2017. -20 с.

Барабаш М. В.
Інтенсифікація гірничих робіт при сумісному відпрацюванні вугільних пластів з урахуванням зон знеміцнення міжпластя / Барабаш М. В.. -Дніпро.: 2017. -19 с.