Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 20220 записей

Савельєв Д. В.
Підвищення ефективності знепилювання повітря при проведенні гірничих виробок буропідривним способом / Савельєв Д. В.. -Дніпро.: 2017. -20 с.

Логінова А. О.
Обґрунтування раціональних параметрів та кінематичної схеми ударно-відцентрового дезінтегратора / Логінова А. О.. -Дніпро.: 2018. -20 c.

Халіков В. А.
Комутаційні процеси та принципи організації комутацій в силових трансформаторно-ключових вузлах / Халіков В. А.. -Київ.: 2017. -36 с.

Ткачів С. М.
Удосконалення механізму фіскального регулювання у лісовому господарстві / Ткачів С. М.. -Київ.: 2018. -21 с.

Романенко Т. Б.
Еколого-економічні засади розвитку органічного землекористування / Романенко Т. Б.. -Київ.: 2018. -20 с.

Антонова О. М.
Управління економічною безпекою сфери вищої освіти України / Антонова О. М.. -Київ.: 2017. -22 с.

Білоскурський Р. Р.
Державне регулювання національного еколого-економічного розвитку / Білоскурський Р. Р.. -Київ.: 2017. -41 с.

Євтушенко В. Д.
Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства сільськогосподарських підприємств / Євтушенко В. Д.. -Київ.: 2018. -22 с.

Вакал С. В.
Науково-теоретичні основи створення нових екологічно безпечних технологічних процесів виробництв фосфоровмісних добрив / Вакал С. В.. -Суми.: 2018. -38 с.

Котляревська К. Ю.
Теоретичне та методичне забезпечення найму персоналу підприємства / Котляревська К. Ю.. -Харків.: 2018. -20 с.

Крисак А. І.
Регулювання земельних відносин на засадах сталого розвитку / Крисак А. І.. -Одеса.: 2018. -40 с.

Матіщак Ю. І.
Організаційно-технічна складова забезпечення розвитку підприємства / Матіщак Ю. І.. -Одеса.: 2018. -21 с.

Єрукаєв А. В.
Моделі і методи ідентифікації параметрів при виборі земельних ділянок для об'єктів будівництва / Єрукаєв А. В.. -Київ.: 2018. -18 с.

Дорош М. С.
Конвергенція систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході / Дорош М. С.. -Київ.: 2018. -44 с.

Ступень Н. М.
Еколого-економічні засади збалансованого розвитку рекреаційних територій / Ступень Н. М.. -Київ.: 2018. -36 с.

Кологривов Я. І.
Інноваційний розвиток підприємств енергетичного машинобудування / Кологривов Я. І.. -Київ.: 2018. -24 с.

Остапенко А. А.
Підвищення екологічної безпеки виробництва паперу та картону із вторинної сировини / Остапенко А. А.. -Київ.: 2018. -20 с.

Крохтяк О. В.
Економічна оцінка функцій земель сільськогосподарського призначення / Крохтяк О. В.. -Київ.: 2018. -20 с.

Катран М. В.
Внутрішній ринок споживчих товарів в умовах глобальної конкуренції / Катран М. В.. -Київ.: 2018. -23 с.

Ємець В. В.
Нагромадження капіталу в умовах економічної нестабільності / Ємець В. В.. -Київ.: 2018. -20 с.