Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 20220 записей

Паризький І. В.
Державне регулювання інноваційно-технологічними змінами в національній економіці / Паризький І. В.. -Київ.: 2018. -33 с.

Штерндок Е. С.
Моделювання впливу просторових факторів на оцінку та використання земель мегаполісу / Штерндок Е. С.. -Харків.: 2018. -20 с.

Демченко Г. В.
Організаційне забезпечення активізації інноваційної діяльності підприємства / Демченко Г. В.. -Харків.: 2018. -20 с.

Качала С. В.
Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі Верхнього Дністра) / Качала С. В.. -Івано-Франківськ.: 2018. -20 с.

Качала Т. Б.
Удосконалення систем екологічного моніторингу ґрунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття (на прикладі Битків-Бабаченського нафтогазоконденсатного родовища) / Качала Т. Б.. -Івано-Франківськ.: 2018. -20 с.

Нвосу Д. Е.
Оцінка впливу розвідки та видобутку нафти на довкілля та соціально-економічний розвиток регіону дельти Нігеру в Нігерії / Нвосу Д. Е.. -Суми.: 2018. -22 с.

Ільків Н. В.
Політико-економічний аналіз сектора нематеріальних послуг в Україні / Ільків Н. В.. -Львів.: 2018. -20 с.

Савеленко Г. В.
Автоматизація процесу керування подачею електрода-інструмента при розмірній обробці дугою / Савеленко Г. В.. -Кропивницький.: 2018. -24 с.

Брюховецький М. М.
Знання як соціально-економічний чинник розвитку інформаційного суспільства / Брюховецький М. М.. -Дніпро.: 2018. -21 с.

Цетнар Л. О.
Інтегровані маркетингові комунікації підприємств виробників спортивних товарів / Цетнар Л. О.. -Тернопіль.: 2018. -20 с.

Бомбик В. С.
Система керування мережевим багаторівневим інвертором напруги / Бомбик В. С.. -Вінниця.: 2018. -21 с.

Давиденко Н. В.
Моніторинг ефективності електроспоживання насосних станцій системи комунального водопостачання з урахуванням чинників зовнішнього середовища / Давиденко Н. В.. -Вінниця.: 2018. -24 с.

Ходакевич Б. О.
Забезпечення ефективності діяльності ІТ-підприємств / Ходакевич Б. О.. -Київ.: 2018. -19 с.

Сказко Ю. А.
Запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів / Сказко Ю. А.. -Київ.: 2018. -20 с.

Олєйнічук О. М.
Кримінально-правове дослідження відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат / Олєйнічук О. М.. -Київ.: 2018. -22 с.

Міхєєва О. В.
Гармонізація компетенцій міжнародних команд менеджерів проектів у багатокультурному оточенні / Міхєєва О. В.. -Київ.: 2018. -19 с.

Коваленко Ю. В.
Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні / Коваленко Ю. В.. -Київ.: 2018. -18 с.

Іванов Є. І.
Державна політика диверсифікації зовнішньоторговельної сфери національної економіки / Іванов Є. І.. -Київ.: 2018. -20 с.

Ярошенко Р. Ф.
Методологія проактивного управління загрозами у програмах розвитку фінансових організацій в умовах турбулентного оточення / Ярошенко Р. Ф.. -Київ.: 2018. -49 с.

Халіль В. В.
Удосконалення системи управління ризиками небезпек на машинобудівному виробництві / Халіль В. В.. -Харків.: 2018. -28 с.