Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 20220 записей

Кубатко О. В.
Теоретико-методологічні засади розвитку еколого-економічних систем в умовах флуктуацій / Кубатко О. В.. -Суми.: 2018. -39 с.

Сірик А. О.
Моделі та методи підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості на основі використання системи підтримки прийняття рішень / Сірик А. О.. -Київ.: 2018. -20 с.

Занько С. М.
Зниження виробничего ризику при експлуатації гідравлічних насосів безрозбірним відновленням плунжерних пар / Занько С. М.. -Київ.: 2018. -20 с.

Зачепа Н. В.
Заходи і засоби забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин / Зачепа Н. В.. -Київ.: 2018. -22 с.

Петрученко О. С.
Обґрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей / Петрученко О. С.. -Львів.: 2018. -20 с.

Янишин В. Б.
Моделі та алгоритми управління радіочастотним спектром в когнітивних радіомережах / Янишин В. Б.. -Львів.: 2018. -21 с.

Красько О. В.
Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування конвергентних оптичних мереж доступу / Красько О. В.. -Львів.: 2018. -21 с.

Станкевич І. В.
Управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання якості / Станкевич І. В.. -Дніпро.: 2018. -40 с.

Білик В. В.
Інноваційно-інвестиційна складова в системі економічної безпеки підприємницької діяльності / Білик В. В.. -Київ.: 2018. -36 с.

Шинкар О. І.
Теоретичні засади визначення оптимального рівня наукомісткості економіки / Шинкар О. І.. -Київ.: 2018. -20 с.

Фабрика І. В.
Управління експортним потенціалом підприємств машинобудівної галузі / Фабрика І. В.. -Кривий Ріг.: 2018. -21 с.

Силенко С. А.
Антикризове управління промисловим підприємством в умовах невизначеності та ризику / Силенко С. А.. -Кривий Ріг.: 2018. -20 с.

Бараннік І. О.
Моніторинг експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств / Бараннік І. О.. -Харків.: 2018. -21 с.

Демченко О. В.
Ресурсний потенціал аграрних підприємств та стратегія його використання в умовах мінливого економічного середовища / Демченко О. В.. -Тернопіль.: 2018. -20 с.

Бродецька Ю. Ю.
Феномен цілісності суспільства: автентичність форм та практики конструювання / Бродецька Ю. Ю.. -Дніпро.: 2018. -38 с.

Скляр А. В.
Метафізика любові у релігійно-філософських вченнях Вол. Соловйова та С. Франка у контексті східно-православної духовної традиції / Скляр А. В.. -Дніпро.: 2018. -22 с.

Негрій Т. О.
Обґрунтування та розробка заходів щодо зниження виробничого травматизму в технологічних зонах лави / Негрій Т. О.. -Покровськ.: 2018. -23 с.

Косовська В. В.
Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи / Косовська В. В.. -Мукачево.: 2018. -20 с.

Мельниченко В. Л.
Кримінально-правова характеристика злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250 КК України) / Мельниченко В. Л.. -Київ.: 2018. -20 с.

Кольоса Л. Л.
Трансформація та оптимізація орендного сільськогосподарського землекористування / Кольоса Л. Л.. -Київ.: 2018. -25 с.