Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 20220 записей

Орлов Ю. В.
Кримінально-правова характеристика злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (ст. 158-2 КК України) / Орлов Ю. В.. -Київ.: 2018. -21 с.

Аврамчук Б. О.
Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах / Аврамчук Б. О.. -Київ.: 2018. -18 с.

Лобунько А. В.
Еколого-економічні основи розподілу земель за їх категоріями як основним цільовим призначенням / Лобунько А. В.. -Київ.: 2018. -24 с.

Романенко О. І.
Обґрунтування режимів комбінованого опромінювання та технічних засобів для передпосівної стимуляції насіння / Романенко О. І.. -Київ.: 2018. -22 с.

Момотюк В. В.
Енергоефективний електротехнологічний комплекс хлібокомбінату з системою керування на базі нейронних мереж / Момотюк В. В.. -Київ.: 2018. -23 с.

Бурега Н. В.
Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фотобіореактора / Бурега Н. В.. -Київ.: 2018. -25 с.

Бесараб С. О.
Управління інвестиційною діяльністю підприємств (за матеріалами металургійних підприємств України) / Бесараб С. О.. -Київ.: 2018. -20 с.

Турчинова Ю. С.
Оцінювання та забезпечення досягнення економічних результатів діяльності підприємства (за матеріалами машинобудівних підприємств України) / Турчинова Ю. С.. -Київ.: 2018. -20 с.

Худобін К. В.
Підвищення експлуатаційних показників асинхронного електропривода скребкового конвеєра / Худобін К. В.. -Київ.: 2018. -28 с.

Личук Л. І.
Формування і використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств / Личук Л. І.. -Кам'янець-Подільський.: 2018. -22 с.

Акинін К. П.
Магнітоелектричні безконтактні системи малої потужності при обмеженому виборі вимірюваних координат / Акинін К. П.. -Київ.: 2018. -36 с.

Берлізова Т. Ю.
Скінченно-елементарний аналіз термопружного стану охолоджуваної монокристалічної лопатки газотурбінного двигуна / Берлізова Т. Ю.. -Харків.: 2018. -20 с.

Шаповалова Е. П.
Формування партнерських відносин зі споживачами на засадах етичного маркетингу / Шаповалова Е. П.. -Київ.: 2018. -21 с.

Ковтун А. І.
Удосконалення технології керованого розколу кам'яних блоків невибуховими руйнуючими сумішами / Ковтун А. І.. -Київ.: 2018. -21 с.

Петренко Т. В.
Розроблення хімічних процесів комплексної переробки карбонатного осаду цукрового виробництва / Петренко Т. В.. -Київ.: 2018. -20 с.

Маслій А. С.
Структурний та параметричний синтез систем автоматичного керування лінійними електродвигунами моношпального стрілочного переводу / Маслій А. С.. -Харків.: 2018. -24 с.

Бачо Р. Й.
Розвиток ринків небанківських фінансових послуг (аналітичний та інституційний аспекти) / Бачо Р. Й.. -Харків.: 2018. -40 с.

Нам'ясенко В. М.
Управління ефективністю діяльності промислових підприємств на засадах маржинального підходу / Нам'ясенко В. М.. -Хмельницький.: 2018. -19 с.

Семенюк І. Ю.
Механізм зовнішьоекономічної адаптації підприємств до умов євроінтеграційних процесів / Семенюк І. Ю.. -Хмельницький.: 2018. -20 с.

Локтєв В.М.
Знання- сила? / Локтєв В.М.. -С.75-85