Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 20235 записей

Кушлик Р. Р.
Обґрунтування параметрів електротехнологічного комплексу для покращення функціональних властивостей біопального / Кушлик Р. Р.. -Мелітополь.: 2018. -20 с.

Бахарєв В. С.
Комплексна система екологічного моніторингу атмосферного повітря урбосистем / Бахарєв В. С.. -Суми.: 2018. -36 с.

Коваль В. В.
Малоциклова втома елементів конструкцій з урахуванням пошкоджуваності / Коваль В. В.. -Київ.: 2018. -25 с.

Находов В. Ф.
Управління режимами споживання та ефективністю використання електричної енергії в енергетичних системах / Находов В. Ф.. -Київ.: 2018. -49 с.

Браткова І. М.
Фінансові інструменти внутрішніх державних запозичень в Україні / Браткова І. М.. -Київ.: 2018. -20 с.

Петруха С. В.
Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України / Петруха С. В.. -Київ.: 2018. -23 с.

Тернова К. В.
Обгрунтування акустичного контролю дисперсності продуктів подрібнення / Тернова К. В.. -Дніпро.: 2018. -20 с. + CD

Малієнко А. В.
Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт на основі системи прийняття рішень / Малієнко А. В.. -Дніпро.: 2018. -20 с. + CD

Вінівітін Д. В.
Оперативне планування і управління гірничотранспортними роботами в залізорудному кар'єрі / Вінівітін Д. В.. -Дніпро.: 2018. -20 с. + CD

Чернієнко О. В.
Візуалізація ідентичності суб'єкта у соціальному просторі інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз) / Чернієнко О. В.. -Дніпро.: 2018. -20 с.

Бурчак О. В.
Розвиток теорії та розробка фізико-хімічної моделі аномальних метанопроявів у вугільних шахтах / Бурчак О. В.. -Дніпро.: 2018. -37 с.

Головатий Р. Р.
Управління безпекою на стадії планування проектів створення об'єктів з масовим перебуванням людей / Головатий Р. Р.. -Львів.: 2018. -24 с.

Завальнюк К. С.
Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань / Завальнюк К. С.. -Київ.: 2018. -22 с.

Безсонов Є. М.
Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем / Безсонов Є. М.. -Львів.: 2018. -20 с.

Васькіна І. В.
Оцінка техногенного навантаження на придорожні екосистеми / Васькіна І. В.. -Суми.: 2018. -23 с.

Гарбуз С. В.
Підвищення екологічної безпеки процесу вентиляції резервуарів з нафтопродуктами / Гарбуз С. В.. -Суми.: 2018. -23 с.

Старосуд І. М.
Правові засади забезпечення екологічних освіти та виховання в Україні / Старосуд І. М.. -Харків.: 2018. -20 с.

Твердохліб Ю. В.
Методи та інформаційна технологія комплексного оцінювання параметрів вейвлет-перетворення нестаціонарних сигналів / Твердохліб Ю. В.. -Харків.: 2018. -20 с.

Радзінська Ю. Б.
Метод і моделі визначення інвестиційної привабливості земель міст / Радзінська Ю. Б.. -Харків.: 2018. -20 с.

Копилова Л. О.
Інтелектуальна автоматизована система керування електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства / Копилова Л. О.. -Київ.: 2018. -23 с.