Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 20220 записей

Левінський М. В.
Адаптивне керування об'єктами технологічного типу: алгоритми пасивного самоналагодження коефіцієнта передачі регуляторів / Левінський М. В.. -Київ.: 2018. -23 с.

Чижов В. А.
Стратегія антикризової діяльності ІТ-підприємств / Чижов В. А.. -Київ.: 2018. -19 с.

Бутрим О. В.
Теоретико-методологічні основи низьковуглецевого землекористування в контексті збалансованого розвитку агросфери / Бутрим О. В.. -Київ.: 2018. -40 с.

Іванишина Г. С.
Державне регулювання у сфері пробірного нагляду / Іванишина Г. С.. -Київ.: 2018. -20 с.

Кирилюк О. С.
Удосконалення системи оцінювання впливу процесів підтоплення територій південного Кривбасу на їх екологічну безпеку / Кирилюк О. С.. -Київ.: 2018. -20 с.

Неботов П. Г.
Організаційно-економічний механізм експортного контролю в оборонно-промисловому комплексі України / Неботов П. Г.. -Київ.: 2018. -20 с.

Паньков Д. В.
Автоматизоване управління технологічним комплексом хлібопекарського виробництва на основі методів кваліметрії / Паньков Д. В.. -Київ.: 2018. -20 с.

Хорольський А. О.
Оцінка та підвищення надійності технології розробки вугільних родовищ на основі оптимізації параметрів видобувних комплексів / Хорольський А. О.. -Дніпро.: 2018. -21 с.

Ткач Т. В.
Удосконалення методів оцінки управлінської реалізованості календарніх планів зведення об'єктів будівництва / Ткач Т. В.. -Дніпро.: 2018. -21 с.

Камінецька О. В.
Удосконалення управління земельно-ресурсним потенціалом територій на основі аналізу рівня добробуту / Камінецька О. В.. -Київ.: 2018. -20 с.

Вільхівська О. В.
Інноваційний розвиток підприємств на основі технологій електронного бізнесу / Вільхівська О. В.. -Харків.: 2018. -20 с.

Микитюк В. П.
Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств: інвестиційний аспект / Микитюк В. П.. -Тернопіль.: 2108. -20 с.

Аль-Абабнех Х. К.
Метаевристичний підхід до планування рекламної кампанії промислового підприємства / Аль-Абабнех Х. К.. -Краматорськ.: 2018. -21 с.

Клименко Д. В.
Закономірності проявів і сейсмоакустичний прогноз газодинамічних явищ при відпрацюванні вугільних пластів / Клименко Д. В.. -Дніпро.: 2018. -19 с. + CD

Дреус А. Ю.
Теплофізичні основи знеміцнення гірських порід при алмазному бурінні свердловин з імпульсним промиванням / Дреус А. Ю.. -Дніпро.: 2018. -35 с. + CD

Володіна В. О.
Державне регулювання інноваційними інтересами підприємства / Володіна В. О.. -Київ.: 2018. -19 с.

Ольховенко О. І.
Кримінально-правова характеристика злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків (ст. 385 КК України) / Ольховенко О. І.. -Київ.: 2018. -20 с.

Мороз А. О.
Кримінально-правове дослідження злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 КК України) / Мороз А. О.. -Київ.: 2018. -20 с.

Селезньова О. О.
Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств / Селезньова О. О.. -Харків.: 2018. -38 с.

Кордуба І. Б.
Прогнозування наслідків впливу смерчів та землетрусів на екологічну безпеку водойм, забруднених радіоактивними речовинами / Кордуба І. Б.. -Київ.: 2018. -23 с.