Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 20220 записей

Андрашко Ю. В.
Інформаційна технологія оцінювання результатів наукової діяльності на основі проектно-векторних моделей / Андрашко Ю. В.. -Київ.: 2018. -24 с.

Герасименко О. Ю.
Моделі та методи управління розподіленою комп'ютерною системою на основі мережецентричного підходу / Герасименко О. Ю.. -Київ.: 2018. -20 с.

Бочарова К. А.
Запобігання злочинам, пов'язаним з вандалізмом / Бочарова К. А.. -Харків.: 2018. -18 с.

Борисяк О. В.
Оптимізаційні технології формування персоналу підприємств / Борисяк О. В.. -Тернопіль.: 2018. -20 с.

Сахно С. В.
Підвищення рівня безпеки праці гірників при підтриманні гірничих виробок пологих вугільних пластів анкерним кріпленням / Сахно С. В.. -Покровськ.: 2018. -22 с.

Будяєв М. О.
Забезпечення інвестиційної привабливості промислових підприємств (за матеріалами електротехнічних підприємств України) / Будяєв М. О.. -Київ.: 2018. -20 с.

Краснолуцький О. В.
Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів корпоративними сільськогосподарськими підприємствами / Краснолуцький О. В.. -Київ.: 2018. -31 с.

Фень К. С.
Формування і зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості / Фень К. С.. -Кам'янець-Подільський.: 2018. -20 с.

Бондар М. О.
Зменшення екологічної небезпеки за рахунок використання промислових відходів для реалізації протизсувних заходів / Бондар М. О.. -Кременчук.: 2018. -23 с.

Горіховський М. В.
Стратегічне управління конкурентоспроможністю фермерських господарств / Горіховський М. В.. -Кам'янець-Подільський.: 2018. -20 с.

Копистинський Л. О.
Автоматизація процесу керування навантаженням електробурів з використанням методу коригування структури системи / Копистинський Л. О.. -Івано-Франківськ.: 2018. -20 с.

Гарасимів В. М.
Ідентифікація та контроль параметрів двоступеневого нагнітача природного газу із використанням методів штучного інтелекту / Гарасимів В. М.. -Івано-Франківськ.: 2018. -20 с.

Кабанник С. М.
Визначення границі стійкості лопаткових вінців осьових компресорів ГТД до дозвуковогофлатеру при великих кутах атаки / Кабанник С. М.. -Київ.: 2018. -20 с.

Малахатка Д. О.
Гібридні фільтрокомпенсуючі перетворювачі для забезпечення електромагнітної сумісності в трифазних чотирипровідних системах / Малахатка Д. О.. -Київ.: 2018. -20 с.

Попов А. С.
Інституціональні засади консолідації земель сільськогосподарського призначення: теорія, методологія, практика / Попов А. С.. -Львів.: 2018. -40 с.

Щерба М. А.
Розрахунок тривимірних електричних полів у нелінійній полімерній ізоляції надвисоковольтних кабелів / Щерба М. А.. -Київ.: 2018. -39 с.

Мунтян Л. Я.
Удосконалення методів оцінки екологічної безпеки при емісії небезпечних речовин на залізничному транспорті / Мунтян Л. Я.. -Кам'янське.: 2018. -20 с.

Савотченко О. М.
Підвищення екологічної безпеки при вибухових роботах у кар'єрах / Савотченко О. М.. -Кам'янське.: 2018. -22 с.

Івко А. В.
Віртуальний офіс проактивного управління проектами створення логістичних центрів будівельних компаній / Івко А. В.. -Київ.: 2018. -20 с.

Єгорченкова Н. Ю.
Методологія управління проектами в динамічному цифровому середовищі / Єгорченкова Н. Ю.. -Київ.: 2018. -39 с.