Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 1185 записей

Бусыгин Б.С.
Методические указания по дисциплине "Математические методы в геологии"для студ.спец.0101,0107 / Бусыгин Б.С.. -Дн-ск.: ДГИ, 1988. -10экз.

Бусыгин Б.С.
Методические указания по дисциплине "Математические методы в геологии"для студ.спец.0801,0807 / Бусыгин Б.С.. -Дн-ск.: ДГИ, 1989. -29экз.

Бусыгин Б.С.
Методические указания по применению программируемых микрокалькуляторов при решении геологических задач для студ.спец.0801,0802,0804 / Бусыгин Б.С.. -Дн-ск.: ДГИ, 1989. -10экз.

Додатко А.Д., Белик Д.М.,Скляр П.В.
Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу "Структурная геология,геологическое картирование и аэрометоды" для студ.спец.0101,0107 / Додатко А.Д., Белик Д.М.,Скляр П.В.. -Дн-ск.: ДГИ, 1981. c.

Додатко А.Д., Скляр П.В.
Программа,методические указания и контрольные вопросы к самостоятельной работе по дисциплине "Общая геология" для студ.спец.0801 / Додатко А.Д., Скляр П.В.. -Дн-ск.: ДГИ, 1991. -10экз.

Додатко А.Д., Скляр П.В.
Программа,методические указания и контрольные вопросы к самостоятельной работе по дисциплине "Общая геология" для студ.спец.0804 / Додатко А.Д., Скляр П.В.. -Дн-ск.: ДГИ, 1991. -10экз.

Додатко А.Д., Скляр П.В.
Программа и методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Общая геология,гидрогеология и инженерная геология" для студ.спец.0714 / Додатко А.Д., Скляр П.В.. -Дн-ск.: ДГИ, 9891. -10экз.

Додатко А.Д.
Рабочая программа,контрольные вопросы и методические указания к курсу лекций по общей геологии для самостоятельной работы студ.спец.0801 / Додатко А.Д.. -Дн-ск.: ДГИ, 1992. -10экз.

Козловський Л.М., Хоменко Ю.Т.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи геології та геоморфології для студ. спец. / Козловський Л.М., Хоменко Ю.Т.. -Дніпропетровськ.: НГАУ, 2001. -10прим.

Козловский Л.М.
Методические указания к лабораторным работам по дисц. "Основы структурной,исторической и региональной геологии СССР" для студ.спец.0806 / Козловский Л.М.. -Дн-ск.: ДГИ, 1989. -10экз.

Кратенко Л.Я.
Методические указания к выполнению геологической части дипломного проекта для студ.спец.0902,0905 / Кратенко Л.Я.. -Дн-ск.: ДГИ, 1988. -15экз.

Кратенко Л.Я., Широков А.А.
Программа,методические указания и контрольные вопросы к самостоятельной работе по дисциплине "Основы геологии" для студ.спец.0901,0902,0904,0905 / Кратенко Л.Я., Широков А.А.. -Дн-ск.: ДГИ, 1991. -10экз.

Орлінська О. В., Козловський Л. М.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з вивчення мінералів та гірських порід для студентів напряму підготовки 0903 "Гірництво" / Орлінська О. В., Козловський Л. М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2002. -10 прим.

Орлинская О.В.и др.
Методические указания к выполнению лабор.работ по определению пространственного положения геологических поверхностей и ориентированных тел горных пород / Орлинская О.В.и др.. -Дн-ск.: НГАУ, 2001. -10экз.

Скляр П.В.
Методические указания и контрольные вопросы к курсу лекций по дисциплине "Общая геология" для студ.спец.0804 (Гидрогеология и инженерная геология) / Скляр П.В.. -Дн-ск.: ДГИ, 1992. -10экз.

Скляр П.В.,Широков А.А.
Программа,методические указания и контрольные задания по дисциплине "Общая геология" для студ.-заочников спец.0802,0806 / Скляр П.В.,Широков А.А.. -Дн-ск.: ДГИ, 1988. -10экз.

Скляр П.В.
Методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям по дисциплине "Основы геологии" для студ.спец.0201,0202,0206,0209 / Скляр П.В.. -Дн-ск.: ДГИ, 1986. -21экз.

Корнєєва Н.В.
Програма та методичні вказівки першої виробничої практики студентів 3-го курсу юридичного факультету за фахом 7.060101 "Правознавство" в органах місцевої влади і місцевого самоврядування, в органах / Корнєєва Н.В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2002. -8с.

Рябчій В.А., Рябчій В.В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи "Оцінка точності за різницями подвійних рівноточних вимірювань" з дисципліни "Математична обробка результатів вимірювань" для студентів напряму підготовки / Рябчій В.А., Рябчій В.В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -15с.

Долгова Т.І.,Федотов В.В.
Програма та методичні вказівки до навчальної практики студентів спеціальності 7.070801"Екологія і охорона навколишнього середовища". / Долгова Т.І.,Федотов В.В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -9с.