Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1154 записи

Таран І. О., Скрипниченко Ю. І.
Комерційна робота. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання напряму пдготовки 0701 Транспортні технології / Таран І. О., Скрипниченко Ю. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Єгоров П. О., Свєткіна О. Ю.
Органічна хімія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму пдготовки 6.050303 Переробка корисних копалин / Єгоров П. О., Свєткіна О. Ю.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Несвітайло М. В., Волотковська Н. С.
Електропостачання гірничих підприємств / Несвітайло М. В., Волотковська Н. С.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Таран І. О., Литвин В. В.
Міські пасажирські перевезення / Таран І. О., Литвин В. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Таран І. О., Литвин В. В.
Пасажирські перевезення / Таран І. О., Литвин В. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Скрипниченко Ю. І.
Планування діяльності транспортного комплексу / Скрипниченко Ю. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Таран І. О., Грищенко Я. В.
Управління автомобільними перевезеннями / Таран І. О., Грищенко Я. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Бердник Л. В.
Аудіювання англійською мовою / Бердник Л. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Новицький О. В.
Організація руху видів транспорту / Новицький О. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Плохотнюк Є. І., Титов О. О.
Лабораторні роботи з дисципліни "Машини і обладнання підготовчих процесів збагачення корисних копалин" / Плохотнюк Є. І., Титов О. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Почепов В. М., Демченко Ю. І.
Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин. Програма та методичні вказівки до виконання курсового проекту студентами напряму підготовки 6. 050301 Гірництво / Почепов В. М., Демченко Ю. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. -8 с.

Безщасний О. В., Кривцун Г. П.
Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Методичні вказівки для студентів-дипломників напряму підготовки 6.040103 Геологія / Безщасний О. В., Кривцун Г. П.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Орел.М. В.
Навчально-ознайомча та виробнича практика. Методичні рекомендації до організації і проведення для студентів напряму підготовки 0305 Філологія / Орел.М. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Рева В. М.
Методи дискретної оптимізації. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.040303 Системний аналіз / Рева В. М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Бердник Л. В.
Аудіювання англійською мовою. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів першого курсу напряму підготовки 0305 Філологія / Бердник Л. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Кузьменко О. В.
Програма та методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста за фахом "Розробка родовищ корисних копалин " і спеціалізацією 7.090301.02 Підземна розробка родовищ корисних копалин / Кузьменко О. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Єгоров П. О., Нетяга О. Б.
Технічний аналіз мінеральної сировини. Методичні рекомендації до самостійного розв'язування задач студ. денної та заочної.. "Переробка корисних копалин" / Єгоров П. О., Нетяга О. Б.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Дерюгін О. В., Кучерява М. А.
Склади і термінали. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Дерюгін О. В., Кучерява М. А.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Дерюгін О. В., Кучерява М. А.
Експлуатаційні властивості транспортних засобів. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Дерюгін О. В., Кучерява М. А.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.

Єгоров П. О., Свєткіна О. Ю.
Поверхнево-активні речовини. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050303 Переробка корисних копалин / Єгоров П. О., Свєткіна О. Ю.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2010. c.