Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1153 записи

Шайхлісламова І. А., Кривцун Г. П.
Кондиціонування рудникового повітря. Методичні рекомендації до самостійної роботи на тему: "Вивчення нормативно-правових актів" для студентів інженерних спеціальностей усіх форм навчання / Шайхлісламова І. А., Кривцун Г. П.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Методические рекомендации по применению аппаратуры для автоматизации гидроэлектростанций, изготовляемой предприятием "Союзэнергоавтоматика" -М..: СЦНТИ, 1973. -34 с.

Пономаренко П. І., Юрчишина Л. І.
Планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації до самостійного виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.0305 Економіка і підприємництво / Пономаренко П. І., Юрчишина Л. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Горова А. І., Лисицька С. М.
Біотехнології в екології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни студентами спеціальності 7(8).040106 Екологія та охорона навколишнього середовища / Горова А. І., Лисицька С. М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Шайхлісламова І. А., Алексеєнко С. О.
Кондиціонування рудникового повітря. Методичні рекомендації до практичного заняття на тему: "Дослідження процесів зміну стану вологого повітря та їх побудування на I-d діаграмі" студентів інженерних / Шайхлісламова І. А., Алексеєнко С. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Голінько В. І., Фрундін В. Ю.
Методичні вказівки до виконання студентами інституту електроенергетики в дипломних проектах (роботах) розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" / Голінько В. І., Фрундін В. Ю.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Голінько В. І., Фрундін В. Ю.
Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Дослідження апаратури захисту людини та технічних засобів в мережах змінного струму напругою до 1000 В" студентами Інституту електроенергетики / Голінько В. І., Фрундін В. Ю.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Товстоног М. М., Ястремський Л. С.
Інформатика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів спеціальності "Розробка родовищ корисних копалин" / Товстоног М. М., Ястремський Л. С.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Голінько В. І., Клочков В. Г.
Основи охорони праці. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для студентів усіх спеціальностей / Голінько В. І., Клочков В. Г.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Андреюк С. Ф., Літвінов Ю. І.
Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами спеціальності 8.000007 Адміністративний менеджмент / Андреюк С. Ф., Літвінов Ю. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Нецветаєв В. А., Манелюк Л. А.
Ефективність інформаційних систем / Нецветаєв В. А., Манелюк Л. А.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Горова А. І., Бучавий Ю. В.
Моніторинг довкілля. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни студ. напряму підготовки 6. 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища / Горова А. І., Бучавий Ю. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Пісоцька Л.А., Лапицький В. М.
Кірліанграфія в екології людини / Пісоцька Л.А., Лапицький В. М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Хоменко О.Є., Кононенко М. М.
Гірничі машини для розробки рудних родовищ. Матеріали методичного забезпечення для практичних занять студентів напряму підготовки 6 050301 Гірництво / Хоменко О.Є., Кононенко М. М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. -43 с. + CD

Хоменко О.Є., Кононенко М. М.
Процеси при підземній розробці рудних родовищ. Матеріали методичного забезпечення для практичних занять студентів напряму підготовки 6. 050301 Гірництво / Хоменко О.Є., Кононенко М. М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. -63 с. + CD

Горова А. І. , Клімкіна І. І.
Хімія з основами біогеохімії. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами напряму підготовки 6.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища / Горова А. І. , Клімкіна І. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Москаленко А. Б., Токар Л. О.
Геоморфологія та четвертинна геологія. Матеріали методичного забезпечення для лабораторних занять студентів напряму підготовки 6.040103 Геологія / Москаленко А. Б., Токар Л. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Чеберячко І. М., Дерюгін В. Г.
Гідромеханіка. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань студентами ІЗДО напрямів підготовки 6. 050301 Гірництво, 6. 050502 Інженерна механіка / Чеберячко І. М., Дерюгін В. Г.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Цибулько Л. О.,Тюря Ю. І.
Дослідження корисних копалин на збагачуваність: матеріали методичного забезпечення для студ. спец. 7. 05030301 Збагачення корисних копалин / Цибулько Л. О.,Тюря Ю. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Мещанинов С. К., Чернай А. В.
Изучение явления внешнего фотоэффекта: Методические указания к лабораторной работе № 6.5 для студ. всех спец. Раздел "Квантовая физика" / Мещанинов С. К., Чернай А. В.. -Днепропетровск.: НГУ, 2011. c.