Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1154 записи

Скиба Е. К.
Феномен Українського бароко. Духовна культура Українського народу другої половини XVII - кінця XVIII століття / Скиба Е. К.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Скиба Е. К.
Ренесансні тенденції розвитку української культури в XIV - першій половині XVII століття / Скиба Е. К.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Скиба Е. К.
Культура Київської Русі / Скиба Е. К.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Дичковський Р. О., Руських В. В.
Матеріали методичного забезпечення дисципліни "Комп'ютерні технології в гірництві" для бакалаврів напряму підготовки 6.050301 Гірництво / Дичковський Р. О., Руських В. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Панферова Я. В., Кмітіна І. В.
Комп'ютерні мережі / Панферова Я. В., Кмітіна І. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Гаркуша І. П., Подляцька Г. В.
Вивчення залежності опору металів від температури / Гаркуша І. П., Подляцька Г. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2011. c.

Алферов О. С., Музыров А. А.
Инструкция к лабораторным работам по дисциплине "Физика горных пород. Горное давление" для студентов специальностей 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 1701, 2105 / Алферов О. С., Музыров А. А.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1988. c.

Биличенко Н. Я., Широков Г. М.
Методические указания к самостоятельной работе по теме "Расчет ленточного конвейера" для студентов специальности 0902 "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" / Биличенко Н. Я., Широков Г. М.. -Днепропетровск.: ГГА Украины, 1994. c.

Дерюгин В. Г., Шишков А. И.
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Стационарные машины" для студентов специальностей 0202 и 0209 / Дерюгин В. Г., Шишков А. И.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1985. c.

Дидык Р. П., Монастырская Н. Н.
Инструкции к лабораторным работам по курсу "Технология конструкционных материалов" / Дидык Р. П., Монастырская Н. Н.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1978. c.

Дидык Р. П., Огарков Е. Ф.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Материаловедение и технология конструкционных материалов" для студентов специальностей 1201, 1701 / Дидык Р. П., Огарков Е. Ф.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1988. c.

Дидык Р. П., Монастырская Н. Н.
Методические указания по самоподготовке студентов специальности 0506 по курсу "Технология конструкционных материалов" / Дидык Р. П., Монастырская Н. Н.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1984. c.

Дидык Р. П., Монастырская Н. Н.
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Технология конструкционных материалов" / Дидык Р. П., Монастырская Н. Н.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1980. c.

Пилов П. И., Кирнарский А. С.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Переработка и качество полезных ископаемых" для студентов горных специальностей / Пилов П. И., Кирнарский А. С.. -Днепропетровск.: ГГА Украины, 1995. c.

Рева С. М., Солодянкін О. В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи №06-ГБ/3-ВКПМ з визначення властивостей матеріалів конструкцій підземних споруд для студентів спеціальності 7.090304 "Шахтне і підземне будівництво". Водовбирність, коефіцієнт пом'якшення матеріалів / Рева С. М., Солодянкін О. В.. -Дніпропетровськ.: НГА України, 1999. c.

Рева С. М., Роєнко А. М.
Методичні вказівки до лабораторної роботи №06-ГБ/6-ВСГ з визначення властивостей матеріалів конструкцій підземних споруд для студентів спеціальності 7.090303 "Шахтне і підземне будівництво". Визначення сорту гіпса / Рева С. М., Роєнко А. М.. -Дніпропетровськ.: НГА України, 1999. c.

Рева С. М., Роєнко А. М.
Методичні вказівки до лабораторної роботи №06-ГБ/5-ТПГ з визначення властивостей матеріалів конструкцій підземних споруд для студентів спеціальності 7.090303 "Шахтне і підземне будівництво". Технологічні параметри гіпса / Рева С. М., Роєнко А. М.. -Дніпропетровськ.: НГА України, 1999. c.

Рева С. М., Усик І. І.
Методичні вказівки до лабораторної роботи №06-ГБ/2НМК з визначення властивостей матеріалів конструкцій підземних споруд для студентів спеціальності 7.090304 "Шахтне та підземне будівництво". Неруйнуючий метод контролю / Рева С. М., Усик І. І.. -Дніпропетровськ.: НГА України, 1999. c.

Рева С. М., Роєнко А. М.
Методичні вказівки до лабораторної роботи №06-ГБ/1СБМ по визначенню властивостей матеріалів конструкцій підземних споруд для студентів спеціальності 7.090304 "Шахтне та підземне будівництво". Стирання будівельних матеріалів / Рева С. М., Роєнко А. М.. -Дніпропетровськ.: НГА України, 1999. c.

Рева С. М., Солодянкін О. В.
Методичні вказівки до лабораторної роботи №06-ГБ/4-МВД з визначення властивостей матеріалів конструкцій підземних споруд для студентів спеціальності 7.090303 "Шахтне і підземне будівництво". Механічні властивості деревини / Рева С. М., Солодянкін О. В.. -Дніпропетровськ.: НГА України, 1999. c.