Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 1169 записей

Кабаченко І. Л.
Збірник текстів та вправ. Матеріали методичного забезпечення з дисц. "Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька) для студ. напряму підготовки 0305 Філологія спец. 7.0305 / Кабаченко І. Л.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Хоменко О. Є., Кононенко М. М., Мальцев Д. В.
Проектування рудних шахт: Матеріали метод. забезпечення для практ. занять освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7(8).05030101: Розробка родовищ та видобування корисних копалин / Хоменко О. Є., Кононенко М. М., Мальцев Д. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. -56 с.

Горова А. І., Клімкіна І. І., Федотов В. В.
Біологія: Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами напряму підготовки 6.040106: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Горова А. І., Клімкіна І. І., Федотов В. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Кабаченко І. Л.
Матеріали методичного забезпечення для самостійної роботи студентів з дисципліни "Науково-технічний переклад з другої іноземної мови (німецька)" напряму підготовки 0305 / Кабаченко І. Л.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Товстоног М. М., Ястремський Л. С., Лященко А. І.
Інформатика: Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності "Розробка родовищ корисних копалин" / Товстоног М. М., Ястремський Л. С., Лященко А. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. -58 с. + CD

Барабан О. А., Трифонова О. В., Ільїнський В. В.
Статистика: Метод. вказівки для практ. занять студентів напряму підготовки 6.030601: Менеджмент / Барабан О. А., Трифонова О. В., Ільїнський В. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Чеберячко С. І., Яворська О. О., Кохонова М. О., Кохонова Д. О.
Охорона праці в галузі: Метод. рекомендації для підготовки до екзамену для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0701: Транспортні технології / Чеберячко С. І., Яворська О. О., Кохонова М. О., Кохонова Д. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Горова А. І., Лисицька С. М., Павличенко А. В., Клімкіна І. І., Федотов В. В.
Хімія з основами біогеохімії. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань для студ. напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванн / Горова А. І., Лисицька С. М., Павличенко А. В., Клімкіна І. І., Федотов В. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Горова А. І., Богданов В. К., Павличенко А. В., Лисицька С. М., Скворцов В. О.
Екологія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань з дисц. для студ. усіх напрямів підготовки / Горова А. І., Богданов В. К., Павличенко А. В., Лисицька С. М., Скворцов В. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Павличенко А. В., Лисицька С. М., Борисовська О. О., Деменко О. В.
Транспортна екологія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення дисц. та виконання індивідуальних завдань для студ. напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / Павличенко А. В., Лисицька С. М., Борисовська О. О., Деменко О. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Куліш В. І.
Контрольні роботи з французької мови та методичні рекомендації до самостійної роботи студ. ІЗДО / Куліш В. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Таран І. О., Бубліков А. В., Клименко І. Ю.
Основи теорії систем та управління. Метод. рекомендації до виконання практичних робіт для студ. денної форми навчання напряму підготови 0701 Транспортні технології / Таран І. О., Бубліков А. В., Клименко І. Ю.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. -52 с. +CD

Таран І. О., Грищенко Я. В.
Організація дорожнього руху. Метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студ. напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Таран І. О., Грищенко Я. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Кузьменко О. М., Хоменко О. Є., Кононенко М. М, Мальцев Д. В.
Особливості підземної розробки рудних родовищ. Матеріали методичного забезпечення до практичних занять студ. спец. 7(8).050301 Розробка родовищ корисних копалин / Кузьменко О. М., Хоменко О. Є., Кононенко М. М, Мальцев Д. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Горова А. І., Лисицька С. М., Павличенко А. В., Скворцова Т. В., Федотова В. В.
Біотехнології в екології. Метод. рекомендації до самостійної роботи студ. спец. 7(8). 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища / Горова А. І., Лисицька С. М., Павличенко А. В., Скворцова Т. В., Федотова В. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Шибка М. В., Муха О. А.
Проектування гірничого виробництва. Метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студ. усіх форм навчання спец. 7(8).05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин зі спец. "Охорона праці в гірничому виробництві / Шибка М. В., Муха О. А.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Таран І. О., Грищенко Я. В.
Управління автомобільними перевезеннями. Метод. рекомендації до виконання індивідуального завдання для студ. денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Таран І. О., Грищенко Я. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. -27 с. +CD

Борисовська О. О., Лисицька С. М., Деменко О. В.
Екологічна безпека: Методичні рекомендації до виконання розрахункової практичної роботи студентами напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Борисовська О. О., Лисицька С. М., Деменко О. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Таран І. О., Грищенко Я. В.
Вантажні перевезення. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Таран І. О., Грищенко Я. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. -24 с. + CD

Таран Г. О., Грищенко Я. В.
Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни "Вантажні перевезення" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.0701 Транспортні технології / Таран Г. О., Грищенко Я. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. -28 с. + CD