Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1158 записей

Минеев С. П., Пустовойтенко В. П., Косолапов А. Ф.
Строительная техника: Методические рекомендации для выполнения практических заданий студентами направления подготовки 6.060101 Строительство / Минеев С. П., Пустовойтенко В. П., Косолапов А. Ф.. -Днепропетровск.: НГУ, 2012. c.

Сердюк В. П., Овчинников М. П., Гайдай О. А., Яворський А. В., Долгий О. А.
Матеріалознавство. Матеріали методичного забезпечення до практичних занять з дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.050301 Гірництво / Сердюк В. П., Овчинников М. П., Гайдай О. А., Яворський А. В., Долгий О. А.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Терещук Р. М., Григор'єв О. Є.
Гірничопрохідницька техніка. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни студ. напряму підготовки 6.06.0101 Будівництво / Терещук Р. М., Григор'єв О. Є.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Трусов В. О., Зацепін Є. П.
Теорія алгоритмів. Методичні рекомендації і завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студ. напряму підготовки 6.050101 Комп'ютерні науки / Трусов В. О., Зацепін Є. П.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Колісник Л. О., Мосьондз М. В.
Соціологія права. Методичні рекомендації для студ. напряму підготовки 6.030402 Право / Колісник Л. О., Мосьондз М. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. c.

Харченко В. В., Бузило В. Н., Савельева Т. С.
Методические указания по выполнению курсового проекта с применением ПМК / Харченко В. В., Бузило В. Н., Савельева Т. С.. -Д..: ДГИ, 1988. c.

Табаченко Н. М., Князев М. В.
Методические указания и задания для самостоятельной работы по дисциплине "Проектирование шахт. САПР" / Табаченко Н. М., Князев М. В.. -Д..: ДГИ, 1990. c.

Харченко В. В., Бузило В. Н., Савельева Т. С.
Методические указания по выполнению курсового проекта с применением ПМК / Харченко В. В., Бузило В. Н., Савельева Т. С.. -Д..: ДГИ, 1988. c.

Табаченко Н. М.
Методические указания и задания к программе, практическим занятиям, курсовой работе и контрольному заданию по дисциплине "Проектирование шахт. САПР" / Табаченко Н. М.. -Д..: ДГИ, 1991. c.

Орел М. В.
Англійська мова . Тестові завдання для студ. спец. "Переклад" / Орел М. В.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Шибка М. В., Безщасний О. В., Лебедєв Я. Я., Кривцун Г. П.
Розслідування та облік нещасних випадків і аварій на виробництві. Метод. вказівки до самостійної роботи та практичних занять / Шибка М. В., Безщасний О. В., Лебедєв Я. Я., Кривцун Г. П.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Горова А. І., Колесник В. Є., Бучавий Ю. В.
Моделювання екологічних систем і процесів. Метод рекомендації до виконання практикуму студ. спец. 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища / Горова А. І., Колесник В. Є., Бучавий Ю. В.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Унченко В. В.
Модульный контроль знаний слушателей подготовительного отделения для иностранных граждан по дисц. русский язык (метод указания) / Унченко В. В.. -Днепропетровск.: НГУ, 2012. c.

Дубовая Г. И.
Практические задания по русскому языку слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан / Дубовая Г. И.. -Днепропетровск.: НГУ, 2012. c.

Зуска А. В., Хомяк Ю. Є.
Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студ. напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій / Зуска А. В., Хомяк Ю. Є.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Тимченко С. Е., Подольская С. М., Бондаренко З. И., Клименко Д. В.
Тригонометрия. Методические указания по элементарной математике слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан / Тимченко С. Е., Подольская С. М., Бондаренко З. И., Клименко Д. В.. -Днепропетровск.: НГУ, 2012. c.

Долгова Т. І., Миронова І. Г.
Грунтознавство. Метод рекомендації до виконання курсової роботи з дисц. студ. напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Долгова Т. І., Миронова І. Г.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Єгоров П. О., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.
Основні поняття й закони хімії. Метод. рекомендації та завдання до самостійного вивчення дисц. студ. всіх напрямів підготовки / Єгоров П. О., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Темченко О .І., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.
Хімія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студ. всіх спец. / Темченко О .І., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Швець О. Д.
Іноземна (Англійська) мова для академічних цілей. Метод. рекомендації, завдання та вправи до практичних занять і самостійної роботи / Швець О. Д.. -Д..: НГУ, 2012. c.