Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 1169 записей

Гаркуша И. Н.
Операционные системы. Методические указание и задания к лабораторным работам для студ. направления подготовки 6.050101 Компьютерные науки / Гаркуша И. Н.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Егорова Е. В., Галь Б. А., Зенкин М. В., Колесник Д. В., Поух А. В., Пушкин В. Е.
Политология в вопросах и ответах : учеб.-метод. пособие для студентов-иностранцев / Егорова Е. В., Галь Б. А., Зенкин М. В., Колесник Д. В., Поух А. В., Пушкин В. Е.. -Д..: НГУ, 2013. -+ CD

Соляник Л. Г.
Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств. Метод. рекомендації до організації самостійної роботи студ. заочної форми навчання. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів спец. 8.03050801 Фінанси та кредит / Соляник Л. Г.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Соляник Л. Г.
Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств. Метод. рекомендації до організації самостійної роботи студ. денної форми навчання. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів спец. 8.03050801 Фінанси та кредит / Соляник Л. Г.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Соляник Л. Г.
Фінансова санація та банкрутство підприємств. Метод. рекомендації до організації самостійної роботи студ. заочної форми навчання. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів спец. 7.03050801 Фінанси та кредит / Соляник Л. Г.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Соляник Л. Г.
Фінансова статистика. Метод. рекомендації до практичних занять студ освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси та кредит / Соляник Л. Г.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Соляник Л. Г.
Фінансова статистика. Метод. рекомендації до організації самостійної роботи студ. заочної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси та кредит / Соляник Л. Г.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Алексєєв М. О., Кандзюба С. П., Холод О. Л., Шевцова О. С.
Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови. Матеріали методичного забезпечення до виконання курсової роботи для студ. напряму підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології / Алексєєв М. О., Кандзюба С. П., Холод О. Л., Шевцова О. С.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2013. c.

Бондаренко В. І., Власов С. Ф.
Методичні рекомендації та вимоги до виконання дипломних робіт студ. освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спец. 8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (підземним способом) / Бондаренко В. І., Власов С. Ф.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Безщасний О. В., Шибка М. В., Пугач І. І.
Розрахунок вентиляції вугільних шахт. Метод. рекомендації до виконання підрозділу дипломного проекту (роботи) студ. спец. 7(8).05030101 Розробка та видобування корисних копалин / Безщасний О. В., Шибка М. В., Пугач І. І.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Голінько В. І., Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Столбченко О. В.
Державна атестація. Метод. рекомендації до виконання розділу "Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях" в дипломних проектах (роботах) спеціалістів і магістрів специфічних категорій, соц. наук і бізнеса та права / Голінько В. І., Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Столбченко О. В.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Гуменик І. Л., Корсунський Г. Я., Лягутко А. С., Пчолкін Г. Д.
Програма і методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста за фахом 7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин спец. "Відкрита розробка родовищ" / Гуменик І. Л., Корсунський Г. Я., Лягутко А. С., Пчолкін Г. Д.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Пілюгін В. І., Терещук Р. М., Григор'єв О. Є.
Прохідницькі машини. Метод. рекомендації до практичних занять із дисц. "Гірничопрохідницька і будівельна техніка" для підготовки бакалаврів напряму 6.050301 Гірництво / Пілюгін В. І., Терещук Р. М., Григор'єв О. Є.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Соляник Л. Г.
Діагностика фінансової кризи на підприємстві. Розробка плану антикризових (санаційних) заходів. Вихідні дані і метод. рек.. до викон. індивід. розрах. завд. з дисц. " Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємств" / Соляник Л. Г.. -Д..: НГУ, 2013. -c. 36

Соляник Л. Г.
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до практичних занять студентів відповідно до освітньо-професійної підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка і підприємство" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Соляник Л. Г.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 57

Ковров О. С., Бучавий Ю. В.
Очистка й знезараження стічних вод. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Ковров О. С., Бучавий Ю. В.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 51 + CD

Плохотнюк Є. І., Титов О. О.
Технологія гірничого виробництва та збагачення корисних копалин. Модуль 3. Технологія збагачення. Методичні вказівки до лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" / Плохотнюк Є. І., Титов О. О.. -Д..: НГУ, 2013. -16 с. + CD

Єгоров П. О., Лисицька С. М., Свєткіна О. Ю.
Фізична та колоїдна хімія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань з дисципліни студентами напряму підготовки 6.050303 "Переробка корисних копалин" / Єгоров П. О., Лисицька С. М., Свєткіна О. Ю.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 24 + CD

Мельников А. М., Герасименко Т. В., Пундяк Н. Б.
Системи технологій і організація бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 "Економіка підприємства". Модуль 4 / Мельников А. М., Герасименко Т. В., Пундяк Н. Б.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 16 + CD

Мельников А. М., Герасименко Т. В., Пундяк Н. Б.
Системи технологій і організація бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 "Економіка підприємства". Модуль 2 / Мельников А. М., Герасименко Т. В., Пундяк Н. Б.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 20 + CD