Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1154 записи

Шаповал В. М., Мельников А. М., Герасименко Т. В., Ащеулова О. М.
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціаліста зі спеціальності 7.03050401 "Економіка підприємства" / Шаповал В. М., Мельников А. М., Герасименко Т. В., Ащеулова О. М.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 28 + CD

Шаповал В. М., Мельников А. М., Герасименко Т. В., Ащеулова О. М.
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра зі спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" (за видами економічної діяльності) / Шаповал В. М., Мельников А. М., Герасименко Т. В., Ащеулова О. М.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 30 + CD

Шаповал В. М., Мельников А. М., Герасименко Т. В., Ащеулова О. М.
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра з напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" / Шаповал В. М., Мельников А. М., Герасименко Т. В., Ащеулова О. М.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 24 + CD

Кагадій Т. С., Шелест Л. І., Шелест К. Ю.
Інтегральне числення функції однієї зміннної. Матеріали методичного забеспечення поглибленого вивчення розділу студентами технічних спеціальностей / Кагадій Т. С., Шелест Л. І., Шелест К. Ю.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 64 + CD

Шашенко О. М., Пустовойтенко В. П., Хозяйкіна Н. В., Шашенко Д. О.
Механіка гірських порід : метод. реком. до викон. розрахункових завдань з практ. робіт для студ. напрямів підготов.6.060101 Буд-во та 6.050301 Гірництво / Шашенко О. М., Пустовойтенко В. П., Хозяйкіна Н. В., Шашенко Д. О.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 31 + CD

Дудля М. А., Расцвєтаєв В. О.
Підземні газосховища : методічн. вказівки до викон. практ. робіт студ. спец. 7 (8).05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин спеціалізація " Технологія акумулювання і транспортування газу" / Дудля М. А., Расцвєтаєв В. О.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2013. -с. 17 + CD

Минеев С. П., Коваленко В. В.
Технология строительства вертикальных выработок : методические рекомендации для выполнения курсового проекта бакалаврами направления подготовки 6.050301 Горное дело для специализации " Шахтное и подземное строительство / Минеев С. П., Коваленко В. В.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 52 + CD

Шашенко О. М., Шаповал В. Г., Пустовойтенко В. П., Хозяйкіна Н. В.
Розрахунок та проектування окремого фундаменту будівлі на природній грунтовій основі : метод. реком. до викон. практ. завдань та курсового проекту з дисципліни "Механіка грунтів, основи і фундаменти" студ.напрямів підготовки 6.060101 Буд-во та / Шашенко О. М., Шаповал В. Г., Пустовойтенко В. П., Хозяйкіна Н. В.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 57 + CD

Шашенко О. М., Пустовойтенко В. П., Хозяйкіна Н. В., Шашенко Д. О.
Механіка грунтів : метод. реком. до викон. практ. та індивід. розрахункових завдань для студ. напрямів підготов. 6.060101 Буд-во та 6.050301 Гірництво / Шашенко О. М., Пустовойтенко В. П., Хозяйкіна Н. В., Шашенко Д. О.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 54 + CD

Шашенко О. М., Шаповал В. Г., Пустовойтенко В. П., Хозяйкіна Н. В., Титякова К. С., Причина К. С., Легенченко В. А.
Механіка грунтів, основи і фундаменти : метод. реком. до викон. лабораторних робіт студ. напряму підготов. 6.060101 Буд-во / Шашенко О. М., Шаповал В. Г., Пустовойтенко В. П., Хозяйкіна Н. В., Титякова К. С., Причина К. С., Легенченко В. А.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 53 + CD

Соляник Л. Г.
Фінансова санація та банкрутство підприємств. Вихідні дані та методичні рекомендації до виконання індивідуального розрахункового завдання "Діагностика фін. кризи на підприємстві. Розробка плану антикризових (санаційних) заходів". Освітньо-професійна / Соляник Л. Г.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Соляник Л. Г.
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студ. заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економ. і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси та кредит / Соляник Л. Г.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Соляник Л. Г.
Економічний аналіз. Вихідні дані та метод рекомендації до виконання індивідуального розрахункового завдання "Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства" Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів галузі знань / Соляник Л. Г.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Волкова В. Є.
Металеві конструкції. Метод. рекомендації до практичних занять для студ. напряму підготовки 6.060101 Будівництво / Волкова В. Є.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 61 + CD

Халимендик Ю. М., Заболотная Ю. А.
Основы геомеханики. Практикум к выполнению лабораторных работ для студ. 7.05030104, 8.05030104 / Халимендик Ю. М., Заболотная Ю. А.. -Днепропетровск.: НГУ, 2013. -с. 125 + CD

Штефан Н. М.
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Метод. рекомендації до виконання розрахункових індивідуальних завдань для студ.освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 / Штефан Н. М.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 34 + CD

Штефан Н. М.
Інвестування. Метод. рекомендації до практичних занять для студ.освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит / Штефан Н. М.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 21 + CD

Штефан Н. М.
Інвестування. Метод. рекомендації до виконання розрахункових індивідуальних завдань для студ.освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит / Штефан Н. М.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 28 + CD

Франчук В. П., Заболотний К. С., Кухар В. Ю.
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" напряму підготовки 6.050503 Машинобудування спец. 8.05050309 Гірничі машини і комплекси / Франчук В. П., Заболотний К. С., Кухар В. Ю.. -Д..: НГУ, 2013. -с. 37 + CD

Шабанова Ю. О.
Практична підготовка та стажування. Метод. забезпечення для студ. магістратури спец. 8.18010021 Педагогіка вищої школи / Шабанова Ю. О.. -Д..: НГУ, 2013. -c. 26 + CD