Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 1185 записей

Стромцов И.Л.
Методические рекомендации по решению задач на ЭВМ в диалоговом режиме (для студентов всех специальностей) / Стромцов И.Л.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1988. c.

Товстоног Н.М.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи N І-ОМІС "Вивчення цифрових інтегральних мікросхем" по дисциплині "Обчислювальні машини і системи" для студентів спеціальності / Товстоног Н.М.. -Дніпропетровськ.: 1993. c.

Фридман С.Я.
Методические указания к лабораторному практикуму на программируемых микрокалькуляторах для студентов всех специальностей / Фридман С.Я.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1988. c.

Шишков А.И.
Методические указания к расчету подъемных установок по дисциплине "Стационарные машины" для студентов специальностей 1701, 0902, 0905, 0806 / Шишков А.И.. -Днепропетровск.: 1993. c.

Кириченко В.І., Довгань С.М.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи МЗС-8 "Вивченння методів програмної та дослідження апаратної реалізації часових затримок за допомогою таймера КР580ВИ53" з / Кириченко В.І., Довгань С.М.. -Дніпропетровськ.: 1993. c.

Ильштейн Г.Я., и др.
Методическое руководство к лабораторным работам по курсу "Промышленная электроника" для студентов электротехнических специальностей: Ч.1. / Ильштейн Г.Я., и др.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1974. c.

Лабораторная работа N 11-ПЭ "Исследование пассивных формирующих устройств" -Днепропетровск.: ДГИ, c.

Лабораторная работа N 12-ПЭ "Исследование мультивибратора на транзисторах" -Днепропетровск.: ДГИ, c.

Лабораторная работа N 14-ПЭ "Исследование однофазного мостового выпрямителя с фильтрами" -Днепропетровск.: ДГИ, c.

Лабораторная работа N 15-ПЭ "Исследование трехфазной мостовой схемы выпрямления" -Днепропетровск.: ДГИ, c.

Поляков Н.Г.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Теоретические основы электротехники":Ч.1. для студентов специальностей 1004, 2101, 2105 / Поляков Н.Г.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1990. c.

Поляков Н.Г.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Теоретические основы электротехники":Ч.2. для студентов специальностей 1004, 2101, 2105 / Поляков Н.Г.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1989. c.

Захарова М.С.
Инструкции и методические указания к лабораторным работам по курсу "Теоретические основы электротехники":Ч.3. / Захарова М.С.. -Днепропетровск.: ДГИ, 1985. c.

Поляков Н.Г.
Методические указания к практическим заданятиям по ТОЭ с программированными упражнениями / Поляков Н.Г.. -Днкепропетровск.: ДГИ, 1982. c.

Лабораторная работа N 16-ПЭ "Исследование полупроводниковых диодов -Днепропетровск.: ДГИ, c.

Лабораторная работа N 17-ПЭ "Исследование трехфазного выпрямителя с нулевым выводом" -Днепропетровск.: ДГИ, c.

Лабораторная работа N 18-ПЭ "Исследование тиристорного выпрямителя -Днепропетровск.: ДГИ, c.

Лабораторная работа N 19-ПЭ "Исследование неуправляемого выпрямителя средней и большой мощности" -Днепропетровск.: ДГИ, c.

Лабораторная работа N 20-ПЭ "Исследование коммутации тиристора с помощью колебательного контура, включенного параллельно" -Днепропетровс.: c.

Лабораторная работа N 21-ПЭ "Исследование RC-генератора с последовательнопараллельной фазтрующей цепочкой" -Днепропетровск.: ДГИ, c.