Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 1169 записей

Бокій Б. В., Дудля М. А., Новосельцев В. В.
Оцінка газоносности вугільних родовищ / Бокій Б. В., Дудля М. А., Новосельцев В. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2013. -17 с.

Борисовська О. О., Деменко О. В., Павличенко А. В.
Інвентаризація та облік відходів / Борисовська О. О., Деменко О. В., Павличенко А. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -99 с.

Лисицька С. М., Миронова І. Г., Павличенко А. В., Скворцова Т. В., Грунтова В. Ю.
Основи грунтознавства та ландшафтознавства / Лисицька С. М., Миронова І. Г., Павличенко А. В., Скворцова Т. В., Грунтова В. Ю.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -35 с. + CD

Горова А. І., Скворцова Т. В., Лисицька С. М.
Грунтознавство / Горова А. І., Скворцова Т. В., Лисицька С. М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -31 с. + CD

Гресь Н. Л.
Фінансовий облік / Гресь Н. Л.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2014. -27 с. + CD

Тельнов В. Г.
Основи рекультівації порушених земель / Тельнов В. Г.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -27 с. + CD

Яворська О. О., Шайхлісламова І. А., Столбченко О. В., Чеберячко Ю. І.
Безпека життєдіяльності / Яворська О. О., Шайхлісламова І. А., Столбченко О. В., Чеберячко Ю. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -20 с. + CD

Яворська О. О., Шайхлісламова І. А., Столбченко О. В., Чеберячко Ю. І.
Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] / Яворська О. О., Шайхлісламова І. А., Столбченко О. В., Чеберячко Ю. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. c.

Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Яворська О. О., Столбченко О. В.
Охорона праці в галузі / Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Яворська О. О., Столбченко О. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -48 с. + CD

Свєткіна О. Ю., Єгоров П. О., Лисицька С. М.
Органічна хімія / Свєткіна О. Ю., Єгоров П. О., Лисицька С. М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -22 с. + CD

Клімкіна І. І., Грунтова В. Ю.
Основи екологічної токсикології / Клімкіна І. І., Грунтова В. Ю.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -44 с. + CD

Ус С. А.
Теорія прийняття рішень / Ус С. А.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -34 с. + CD

Бузило В. І., Кошка О. Г., Яворський В. М., Яворський А. В., Сердюк В. П.
Програма навчально-ознайомчої практики бакалаврів напряму підготовки 6.050301 "Гірництво" для студентів спеціальності "Розробка родовищ та видобування корисних копалин" / Бузило В. І., Кошка О. Г., Яворський В. М., Яворський А. В., Сердюк В. П.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -12 с. + CD

Голінько В. І.
Охорона праці в галузі. Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 7/8.05030103 Буріння свердловин, 7/8.04010301 Геологія, 7/8.04010302 Гідрогеологія / Голінько В. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. -12 с. + CD

Круковський О. А.
Індивідуальне завдання з оцінки інженерної обстановки / Круковський О. А.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. -11 с.

Гурін О. А., Гордєєв О. С.
Індивідуальне завдання щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів / Гурін О. А., Гордєєв О. С.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2013. -15 с.

Огєєнко Н. М.
Індивідуальне завдання з оцінки хімічної обстановки на хімічно небезпечних об'єктів / Огєєнко Н. М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2013. -31 с.

Гурін О. А.
Індивідуальне завдання з оцінки пожежної обстановки / Гурін О. А.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2013. -14 с.

Гордєєв О. С.
Індивідуальне завдання з оцінки радіаційної обстановки при аваріях на атомних станціях / Гордєєв О. С.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2013. -18 с.

Паржницький А. С.
Індивідуальне завдання з розрахунку зон уражень від техногенних вибухів / Паржницький А. С.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. -10 с.