Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1154 записи

Терещук Р. М., Гапєєв С. М., Григор'єв О. Є., Халимендик О. В., Пугач І. І., Жабчик К. С.
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи / Терещук Р. М., Гапєєв С. М., Григор'єв О. Є., Халимендик О. В., Пугач І. І., Жабчик К. С.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -53 с.

Галушко О. М., Горєв В. М., Сечкін І. А.
Електричні кола постійного та змінного струму. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Галушко О. М., Горєв В. М., Сечкін І. А.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -28 с. + CD

Галушко О. М., Горєв В. М.
Перехідні процеси та електронні фільтри. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / Галушко О. М., Горєв В. М.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -26 с. + CD

Собко Б. Ю., Анісімов О. О.
Інформаційні технології при відкритих гірничих роботах. Методичне забезпечення практичних занять і самостійної роботи / Собко Б. Ю., Анісімов О. О.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -84 с. +CD

Шустов О. О., Дриженко А. Ю.
Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин. Методичні рекомендації до курсового проекту / Шустов О. О., Дриженко А. Ю.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -20 с. + CD

Козир С. В., Слєсарєв В. В., Ус С. А., Хазова О. В.
Моделювання процесів у нотації IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) / Козир С. В., Слєсарєв В. В., Ус С. А., Хазова О. В.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -65 с.

Павличенко А. В., Борисовська О. О.
Навчально-технологічна практика. Методичні рекомендації / Павличенко А. В., Борисовська О. О.. -Дніпро.: НТУ"ДП", 2019. -29 с.

Борисовська О. О.
Технології утилізації відходів та рециклінг. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи / Борисовська О. О.. -Дніпро.: НТУ"ДП", 2019. -43 с.

Методические рекомендации по организации снабженческо-сбытовой деятельности предприятия на основе маркетинга -Москва.: 2001. -88 с.

Організація, нормування і оплата праці. Методичні вказівки до використання лабораторних і практичних робіт з дисципліни -Київ.: НТУУ "КПІ", 2008. -45 с.

Терещук Р. М., Халимендик О. В., Іванова Г. П., Жабчик К. С.
Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни "Гірничо-прохідницька і будівельна техніка" / Терещук Р. М., Халимендик О. В., Іванова Г. П., Жабчик К. С.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -51 с.

Халимендик О. В., Волкова В. Є., Гапєєв С. М., Терещук Р.М., Нечитайло О Є., Кравченко К. В., Іванова Г. П.
Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи / Халимендик О. В., Волкова В. Є., Гапєєв С. М., Терещук Р.М., Нечитайло О Є., Кравченко К. В., Іванова Г. П.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -46 с.

Терещук Р. М., Гапєєв С. М., Григор'єв О. Є., Халимендик О. В., Іванова Г. П., Жабчик К. С.
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи / Терещук Р. М., Гапєєв С. М., Григор'єв О. Є., Халимендик О. В., Іванова Г. П., Жабчик К. С.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -52 с.

Кулікова Д. В., Рудченко А. Г.
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисциплін "Міське комунальне господарство" / Кулікова Д. В., Рудченко А. Г.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -40 с.