Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 1185 записей

Собко Б. Ю., Пчолкін Г. Д., Ложніков О. В., Анісімов О. О.
Кваліфікаційна дипломна робота бакалавра. Методичні рекомендації до виконання кваліф. роботи на отримання ступеня "бакалавра" студ. спец. 184 Гірництво спец. "Відкрита розробка родовищ" / Собко Б. Ю., Пчолкін Г. Д., Ложніков О. В., Анісімов О. О.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -21 с.

Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лаб. робіт для бакалаврів спец. 193 Геодезія та землеустрій -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -47 с.

Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин. Програма і методичні рекомендації -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. c.

Свєткіна О. Ю., Лисицька С. М.
Хімія твердого тіла і технологія його формування. Методичні рекомендації / Свєткіна О. Ю., Лисицька С. М.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. c.

Свєткіна О. Ю., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.
Якісний аналіз. Методичні рекомендації / Свєткіна О. Ю., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. c.

Свєткіна О. Ю., Лисицька С. М.
Навчально-ознайомча практика. Методичні рекомендації / Свєткіна О. Ю., Лисицька С. М.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. c.

Бормотов О. В., Трегуб М. В., Гойчук А. П.
Геодезия. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ / Бормотов О. В., Трегуб М. В., Гойчук А. П.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -151 с. + CD

Горєв В. М.
Технічна електродинаміка. Методичні рекомендації / Горєв В. М.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -43 c. + CD

Проектування гірничого виробництва. Методичне забезпечення до виконання курсового проекту -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -33 с. + CD

Борисовська О. О., Павличенко А. В.
Інвентаризація та облік відходів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спец. 101 : Екологія та 183 : Технології захисту навк. середовища / Борисовська О. О., Павличенко А. В.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -100 с.

Колесник В. Є., Павличенко А. В., Риженко С. А., Миронова І. Г., Юрченко А. А., Борисовська О. О.
Кваліфікаційна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів освітньо-наукової програми "Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі" спец. 183 Технології захисту навколишнього середовища" / Колесник В. Є., Павличенко А. В., Риженко С. А., Миронова І. Г., Юрченко А. А., Борисовська О. О.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -46 с.

Павличенко А. В., Риженко С. А.
Передатестаційна практика. Методичні рекомендації для студ. освітньо-наукової програми "Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі" зі спец. 183 Технології захисту навколошнього середовища / Павличенко А. В., Риженко С. А.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -26 с.

Павличенко А. В., Риженко С. А.
Науково-виробнича практика. Методичні рекомендації для студ. освітньо-наук. програми "Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі" зі спец.183 Технології захисту навколишнього середовища / Павличенко А. В., Риженко С. А.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -27 с.

Долгова Т. І., Миронова І. Г.
Екологічна безпека грунтів у гірничодобувних районах. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт / Долгова Т. І., Миронова І. Г.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -44 с.

Павличенко А. В., Лисицька С. М.
Біоіндикація. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 Екологія та 183 Технології захисту навколишнього середовища / Павличенко А. В., Лисицька С. М.. -Дніпро.: НГУ, 2018. -28 с.

Ковров О. С.
Технології захисту водних ресурсів. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 Екологія та 183 Технології захисту навколишнього середовища / Ковров О. С.. -Дніпро.: НГУ, 2018. -41 с.

Ковров О. С.
Технології захисту атмосферного повітря. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 Екологія та 183 Технології захисту навколишнього середовища / Ковров О. С.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -23 с.

Денищенко О. В., Барташевський С. Є., Коровяка Є. А., Расцвєтаєв В. О.
Патентознавство. Практикум для магістрів спеціальностей 184 Гірництво і 185 Нафтогазова інженерія та технології / Денищенко О. В., Барташевський С. Є., Коровяка Є. А., Расцвєтаєв В. О.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -70 с. + CD

Почепов В. М., Мамайкін О. Р., Медяник В. Ю., Сулаєв В. І.
Програма виробничої практики магістрів спеціальності 184 Гірництво (освітньо-професійної програми "Гірництво") / Почепов В. М., Мамайкін О. Р., Медяник В. Ю., Сулаєв В. І.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2020. -18 c. + CD

Почепов В. М., Мамайкін О. Р., Демченко Ю. І., Лапко В. В.
Програма виробничої практики бакалаврів спеціальності 184 Гірництво (освітньо-професійної програми "Гірництво") / Почепов В. М., Мамайкін О. Р., Демченко Ю. І., Лапко В. В.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2020. -20 c. + CD