Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1162 записи

Собко Б. Ю., Пчолкін Г. Д., Ложніков О. В., Анісімов О. О.
Кваліфікаційна дипломна робота бакалавра. Методичні рекомендації до виконання кваліф. роботи на отримання ступеня "бакалавра" студ. спец. 184 Гірництво спец. "Відкрита розробка родовищ" / Собко Б. Ю., Пчолкін Г. Д., Ложніков О. В., Анісімов О. О.. -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -21 с.

Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лаб. робіт для бакалаврів спец. 193 Геодезія та землеустрій -Дніпро.: НТУ ДП, 2019. -47 с.