Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 1185 записей

Бондаренко В. І., Почепов В. М., Мамайкін О. Р., Лапко В. В.
Програма передатестаційної практики магістрів спеціальності 184 Гірництво (освітньо-професійної програми "Гірництво") / Бондаренко В. І., Почепов В. М., Мамайкін О. Р., Лапко В. В.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2020. -18 c. + CD

Орел М. В.
Переклад у галузі електроенергетики. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни для студ. спец. 7.030507 "Переклад" напряму підготовки 035 "Філологія" / Орел М. В.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2019. -62 с. + CD

Олішевський І. Г., Гусєв О. Ю., Корнієнко В. І.
Основи роботи в MS Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи IT-1 з дисц. "Інформаційні технології для студ. спец. 125 Кібербезпека / Олішевський І. Г., Гусєв О. Ю., Корнієнко В. І.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2020. -16 с. + CD

Олішевський І. Г., Гусєв О. Ю., Корнієнко В. І.
Побудова блок-схем алгоритмів у MS Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи IT-2 з дисц. "Інформаційні технології для студ. спец. 125 Кібербезпека / Олішевський І. Г., Гусєв О. Ю., Корнієнко В. І.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2020. -14 с. + CD

Олішевський І. Г., Гусєв О. Ю., Корнієнко В. І.
Основи роботи в MS Excel. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи IT-3 з дисц. "Інформаційні технології для студ. спец. 125 Кібербезпека / Олішевський І. Г., Гусєв О. Ю., Корнієнко В. І.. -Дніпро.: НТУ "ДП", 2020. -12 с. + CD