Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 20331 запись

Кутін В. М.
Комбінована система діагностування систем електропостачання змінного та постійного струму (теорія,дослідження та розробка) / Кутін В. М.. -Дніпропетровськ.: 2002. -37с

Приходько С.Ю.
Обгрунтування методу прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів при їх розробці з урахуванням впливу космогонічних факторів / Приходько С.Ю.. -Дніпропетровськ.: 2002. -16с

Бучинська І.В.
Катагенетичні перетворення пісковиків різних генетичних типів кам'яновугільних відкладів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів / Бучинська І.В.. -Львів.: 2002. -20с

Віторт Т.В.
Інвестиції та економічне зростання: взаємозв'язок у перехідній економіці / Віторт Т.В.. -Харків.: 2002. -16с

Євсєєв О.С.
Моделювання матеріально-технічного забезпечення розвитку підприємства / Євсєєв О.С.. -Харків.: 2002. -20с

Лисенко Л.Л.
Інтенсифікація масопереносу при електрокінетичній очистці грунту / Лисенко Л.Л.. -К..: 2002. -18с

Мерзуг Дж.
Холодне пластичне формоутворення сталевих порожнистих заготовок деформуючих інструментів методами гідропресування і гідроштампування / Мерзуг Дж.. -Донецьк.: 2002. -20с

Меркулов М.М.
Моделювання і отимізація поставок ресурсів і готової продукції в умовах нерівномірності роботи транспорту / Меркулов М.М.. -Одеса.: 2002. -20с

Митрофанова Т.Н.
Научное обоснование методики прогноза и способов профилактики травматизма на горных предприятиях Северо-Западного региона / Митрофанова Т.Н.. -СПб.: 2002. -23с

Побережний Л.Я.
Закономірності деформації і руйнування морських трубопроводів при статичному та низькочастотному навантаженні / Побережний Л.Я.. -Івано-Франківськ.: 2002. -19с

Ревва А.М.
Розвиток промисловості на основі активізації трудового потенціалу / Ревва А.М.. -Донецьк.: 2002. -19с

Сургай М.С.
Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти,як єдиного технологічного комплексу з комп'ютеризованою системою управління / Сургай М.С.. -Дніпропетровськ.: 2002. -36с

Бибик И.П.
Выбор и обоснование параметров процессов буровзрывных работ для повышения эффективности горно-транспортного оборудования глубоких карьеров / Бибик И.П.. -Навоий.: 2003. -21с

Григорьева Н.Н.
Обоснование технологии закладки камер высокоплотными смесями на основе хвостов обогащения / Григорьева Н.Н.. -М..: 2002. -20с

Нгуєн Тхай Донг
Іноземні інвестиції в промисловість В'єтнаму та ефективність їх використання / Нгуєн Тхай Донг. -К..: 2002. -19с

Журавель О.А
Розвиток методів оцінки безпеки електроустаткування ділянок вугільних шахт / Журавель О.А. -Донецьк.: 2002. -20с

Іванець Л.В.
Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства / Іванець Л.В.. -Львів.: 2002. -20с

Кадацька О.М.
Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації / Кадацька О.М.. -Харків.: 2002. -19с

Кацадзе Т.Л.
Аналіз функціонування електричних систем на основі структурної зв'язності / Кацадзе Т.Л.. -К..: 2003. -21с

Красніков Д.А.
Оцінка впливу податкової політики на економічні процеси / Красніков Д.А.. -Дніпропетровськ.: 2002. -18с