Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Всего найдено 1185 записей

Безщасний О.В.
Методичні вказівки до лабораторно роботи "Контроль шкідливих газів " з дисципліни "Основи охорони праці" для студентів усіх спеціальностей / Безщасний О.В.. НГАУ, 2000. -25 с.

Товстоног Н.М.
Методичні вказівки до виконання лабораторно роботи N І-ОМІС "Вивчення цифрових інтегральних мікросхем" по дисциплині "Обчислювальні машини і системи" для студентів спеціальності / Товстоног Н.М.. 1993. c.

Савенчук А.С.
Методические указания к курсовой работе по дисциплине "Энергетические установки" для специализации 100401 / Савенчук А.С.. 1999. c.

Голінько В.І. та інш.
Методичні вказівки до самостійно роботи "Розрахунок промислово вентиляці " з дисципліни "Охорона праці в галузі" / Голінько В.І. та інш.. НГА Укра ни, 2000. c.

Голінько В.І., та ін.
Методичні вказівки до самостійно роботи "Розрахунок промислово вентиляці " з дтсципліни "Охорона праці в галузі" для студентав напрямків підготовки 0909, 0903, 0914, 0922, 0925 / Голінько В.І., та ін.. НГАУ, 2000. c.

Назаренко В.О., Кучин А.С., Кузнецов Д.Ю.
Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по дисциплинам "Компъютерная графика" и .. / Назаренко В.О., Кучин А.С., Кузнецов Д.Ю.. -Днепропетровск.: НГУ, 2003. -50с.

Кременчуцький М. Ф., Шибка М. В., Муха О. А., Пугач І. І.
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Дегазація шахт" / Кременчуцький М. Ф., Шибка М. В., Муха О. А., Пугач І. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -30 с.

Жиров Л. В., Ковальов О.Р.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи СПТ-2 " Дослідження режимів роботи схем випрямлячів".. / Жиров Л. В., Ковальов О.Р.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2002. -9с.

Бешта О.С., Савченко С.Б.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Електропривід у металургії та машинобудуванні"... / Бешта О.С., Савченко С.Б.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2002. -29с.

Прокопенко Т.Д., Федоренко О.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Грунтознавство" для студентів напряму підготовки 0707, спеціальності 7.070703. тема:"Вивчення основних водно-фізичних властив. грунтів" / Прокопенко Т.Д., Федоренко О.О.. -Дніпропетровськ.: РВК, 2002. -7 стр.

Баклашов И. В., Борисов В. Н., Максимов А. П.
Проектирование и строительство горнотехнических зданий и сооружений :Горнотехн.здания и сооружения / Баклашов И. В., Борисов В. Н., Максимов А. П.. -М..: 1991. -245с

Єрохондіна Т.О., Тюченко С.М.
Метод. рекомендації до виконання індивідуальних завдань з " Інвестійного менеджменту" для студ. усіх форм навчання для спец, напрямку 0502 "Менеджмент" / Єрохондіна Т.О., Тюченко С.М.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -31с.

Випанасенко С. І., Дудкіна Ю. В.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи енергетичного менеджменту" для студентів напрямку 7.000008 Енергетичний менеджмент / Випанасенко С. І., Дудкіна Ю. В.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2002. -28 с.

Єрохондіна Т.О., Тютченко С,М,
Метод. вказівки для самост.роботи по дисципліні "Інвестиційне проектування"для спец. напряму 0502 Менеджмент / Єрохондіна Т.О., Тютченко С,М,. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -16с.

Складановська М.Г.
Метод. вказ. щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни "Психологія" для студ. усіх спец. денної форми навчання / Складановська М.Г.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -13с.

Овчинников Н.П. та ін.
Метод.вказівки до проведення практичних занять з дісципліни "Матеріалознавство" для студ.спец. 7. 0903 "Гірництво" / Овчинников Н.П. та ін.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -23с.

Сулаєв В.І., Доценко В.І.
Метод. вказівки до виконання курсової роботи студ. з дисципліни "Технологія гірничих робіт" спеціальності 7. 092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Сулаєв В.І., Доценко В.І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -19с.

Чеберячко І.М. та ін.
Метод. вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Гідропневмопривід" для студ. з напрямку 0902 Інженерна механіка (спец-ті ГМ, ГМЕ) / Чеберячко І.М. та ін.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -36с.

Бешта О. С.
Метод. вказівки до переддипломної практики та дипломного проектування для студ. спец. 7. 092203 спеціалізації "Комп`ютеризовані електромеханічні системи автоматизації та електропривод загальнопромисло / Бешта О. С.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -42с.

Бондаренко А.О. та ін.
Метод. рекоменд. до лабораторних занять з дисципліни "Машини й обладнання нетрадиційних процесів добування корисних копалин" для студ. спец. 7. 090216 "Гірниче обладнання" / Бондаренко А.О. та ін.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2003. -19с.