Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Власть

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2004

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Власть
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №1

  1. Китай в ХХI веке - сценарий кризиса
  2. Корпоративный менеджмент: сущность и характеристики
  3. Проблемы безопасности России в условиях глобализации

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет