Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Фінанси України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2004

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Фінанси України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №2

 1. Податкова застава у системі оподаткування
 2. Золото:фінансовий актив та інструмент управління прибутковістю інвестиційного портфеля
 3. Концептуальні засади страхування
 4. Рух грошових потоків у державі як об`єкт моніторингу, аналізу та контролю
 5. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку
 6. Спрямованність податкової системи на розвиток інновацій
 7. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів
 8. Сплата непрямих податків у країнах із ринковою економікою
 9. Регіональний податковий потенціал в Україні
 10. Управління вартістю компанії на основі ціннісного підходу
 11. Реалізація принципів вирівнювання та економічної ефективності при організації міжбюджетних відносин
 12. Визначення оподатковуванного прибутку та його вплив на формування фінансових ресурсів підприємств

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет