Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Академии народного хозяйства - 25!

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Скворцов Е.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 38-39
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Ч Культура. Освіта. Культурне будівництво

BBK / ББК / ББК: Ч

Является составной частью документа: Элитное образование в Росси и за ребежом
Год издания главного документа: 2004
Номер части главного документа: №12/2003; №1/2004