Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Гуманітарний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2003

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Гуманітарний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №2(18)

 1. Англомовна історіографія внутріпартійної боротьби у КПРС періоду (1945-1953 рр.)
 2. Жозеф де Местр и русский консерватизм: опыт проблемно-историографического анализа
 3. Територіальні військово-козацькі формування України
 4. Преса доби горбачовської гласності як руйнівник історичних міфів (на прикладі часописів "Огонек" та "Українського історичного журналу"
 5. Роль вузівської бібліотеки у формуванні інформаційної культури читача (користувача)
 6. Вибори до всеросійських установчих зборів як відображення ролі національного фактору у політичному житті Катеринослава восени 1917 року
 7. Ревізія Миргородського полку 1723р. (продовження)
 8. Українське козацтво на захисті південних рубежів
 9. Таємниця зірки Сагавучі
 10. Проблема революции в творчестве либерального российского мыслителя Б.Н.Чичерена
 11. Церковь и интелегенция: особенности диалог в современном мире. Опыт России и Украины
 12. Філософсько-правове підгрунтя формування юридичної освіти в університетах України першої половині ХІХ ст.
 13. О.М. Поль і статистична справа на Катеринославщині

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 20 Нет