Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Геоінформатика

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2004

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: BN

Является составной частью документа: Геоінформатика
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №1

  1. Геоінформатика : історія становлення, предмет, метод, задачі.
  2. Использование геоэлектрических методов при проведении рекогносцировочных исследований на нефть в западном Казахстане.
  3. Хвильове поле в однорідному середовищі для джерела у вигляді одинарної сили або подвійної пари сил.
  4. Відображення процесів осадконакопичення на часових сейсмічних розрізах різного рангу.
  5. Перерахунок магнітних аномалій у верхній півпростір з обмеженої в розмірах площі.
  6. Сучасні рухи земної кори на території України : проблеми тектонічної інтерпретації та картографування.
  7. Аерокосмогеологічні дослідження тектонічної будови території Чорнобильської зони відчуження і прилеглого Коростенського масиву кристалічних порід.
  8. Числова термогідродинамічна модель як складова частина геоінформаційної системи.

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN 1 Нет